Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 6 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 6 sách bài tập toán 8. Rút gọn biểu thức: x(x^3-x)-4x^2(x-x^2+1)+(x-3x^2)x.

Quảng cáo

Đề bài

Rút gọn biểu thức:

\(2x( 3x^3 - x ) - 4x^2( x - x^2 + 1 ) \) \(+ ( x - 3x^2)x\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng phương pháp: nhân đơn thức với đa thức ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng chúng lại với nhau: \(A(B+C)=AB+AC\)

Lời giải chi tiết

\(2x(3{x^3} - x) - 4{x^2}(x - {x^2} + 1) \)\(+ (x - 3{x^2})x\)
\(= 2x.3{x^3} - 2x.x - 4{x^2}.x - 4{x^2}.\left( { - {x^2}} \right) - 4{x^2}.1\)\( + x.x - 3{x^2}.x\)
\(= 6{x^4} - 2{x^2} - 4{x^3} + 4{x^4} - 4{x^2} \)\(+ {x^2} - 3{x^3}\)
\(= \left( {6{x^4} + 4{x^4}} \right) + \left( { - 4{x^3} - 3{x^3}} \right) \)\(+ \left( { - 2{x^2} - 4{x^2} + {x^2}} \right)\)
\(= 10{x^4} - 7{x^3} - 5{x^2}\)

Loigiaihay.com 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close