Giải bài 3 trang 45 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 3 trang 45 vở bài tập Địa lí 8, Hãy nối các số liệu ở ô bên phải tương ứng với các tiêu chí ở ô bên trái sao cho phù hợp.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nối các số liệu ở ô bên phải tương ứng với các tiêu chí ở ô bên trái sao cho phù hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức vị trí và giới hạn lãnh thổ - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài