Bài 3 trang 144 SBT sử 12

Giải bài 3 trang 144 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy phân loại các sự kiện trong bảng dưới đây bằng cách đánh dấu X vào

Đề bài

Hãy phân loại các sự kiện trong bảng dưới đây bằng cách đánh dấu X vào ô trống ứng với lĩnh vực tương ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lịch sử Phần II. Lich sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài