Bài 3 trang 100 SBT sử 12

Giải bài tập 3 trang 100 sách bài tập Lịch sử 12. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền những nội dung cho phù hợp vào chỗ chấm (...) trong bảng dưới đây vế cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 trong những năm đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp.

Thời gian

Sự kiện lịch sử

1. Ngày 19-12-1946

 

2. Ngày 17-2-1947

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Cuộc chiến đấu ở các đô thị và việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài

Lời giải chi tiết

Thời gian

Sự kiện lịch sử

1. Ngày 19-12-1946       

- Cuộc chiến đấu ở Hà Nội bắt đầu, ta tiến công các vị trí quân Pháp, dựng chướng ngại vật hoặc chiến lũy ngay trên đường phố để ngăn địch.

2. Ngày 17-2-1947

- Sau hai tháng chiến đấu kiên cường. Trung đoàn thủ đô rút về căn cứ an toàn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài