Giải bài 3 trang 10 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 3 trang 10 vở bài tập Địa lí 8, Quan sát hình 3.1 SGK và dựa vào vốn hiểu biết, hãy giải thích:

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 3.1 SGK và dựa vào vốn hiểu biết, hãy giải thích:

a) Các cảnh quan tự nhiên châu Á thay đổi từ Bắc xuống Nam, vì …………..

b) Các cảnh quan tự nhiên châu Á thay đổi từ tây sang đông, vì ………………..

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức cảnh quan - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

a) Các cảnh quan tự nhiên châu Á thay đổi từ Bắc xuống Nam, vì khí hậu và các kiểu khí hậu thay đổi từ Bắc xuống Nam khiến cho cảnh quan cũng thay đổi theo.

b) Các cảnh quan tự nhiên châu Á thay đổi từ tây sang đông, vì khí hậu thay đổi từ tây sang đông, từ khí cận nhiệt địa trung hải, cận nhiệt lục địa, núi cao và cận nhiệt gió mùa. Tương ứng với các kiểu/đới khí hậu là các đới cảnh quan tự nhiên như rừng và cây bụi lá cứng địa trung hải, thảo nguyên, đài nguyên, cảnh quan núi cao, rừng cận nhiệt đới ẩm và rừng nhiệt đới ẩm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài