Bài 22 trang 125 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 22 trang 125 sách bài tập toán 6. Xem hình 7 và dùng các ký hiệu ∈ hoặc không thuộc để điền vào chỗ trống cho thích hợp...

Quảng cáo

Đề bài

Xem hình 7 và dùng các ký hiệu \(∈\) hoặc \(\notin \) để điền vào chỗ trống cho thích hợp.

\(O….\) Đường thẳng \(RS\)

\(R….\) Đường thẳng \(ST\)

\(S….\) Đường thẳng \(OT\)

\(T…. \) Đường thẳng \(SR\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Điểm \(A\) nằm trên đường thẳng \(a\) tức là điểm \(A\) thuộc đường thẳng \(A\). Kí hiệu \(A \in a\)

+) Điểm \(A\) nằm ngoài đường thẳng \(a\) tức là điểm \(A\) không thuộc đường thẳng \(A\). Kí hiệu \(A \notin a\)

Lời giải chi tiết

\(O \,\notin \) Đường thẳng \(RS\)

\(R ∈\)  Đường thẳng \(ST\)

\(S ∈\) Đường thẳng \(OT \)

\(T ∈\)  Đường thẳng \(SR\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài