Bài 2 trang 48 SBT sử 12

Giải bài tập 2 trang 48 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy ghép thời gian với nội dung sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây

Đề bài

Thời gian

Nội dung sự kiện lịch sử

1. Ngày 9-11 -1972

a) Định ước Henxinki đuợc kí kết.

2. Tháng 8- 1975

b) Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.

3. Năm 1985

c) Hội đồng tương trợ kinh tế tuyên bố giải thể.

4. Năm 1989

d) Tổ chức Hiệp ước Vácsava chấm dứt hoạt động.

5. Ngày 28-6- 1991

e) Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức.

6. Ngày 1-7-1991

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục III. Xu thế hòa hoãn Đông Tây và chiến tranh lạnh chấm dứt

Lời giải chi tiết

1- e

2- a

3-

4- b

5- c

6- d

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài