Bài 2 trang 115 SBT sử 12

Giải bài 2 trang 115 sách bài tập Lịch sử 12. Miền Bắc đặt ra nhiệm vụ hoàn thành cải cách ruộng đất nhằm mục đích gì?

Đề bài

Miền Bắc đặt ra nhiệm vụ hoàn thành cải cách ruộng đất nhằm mục đích gì? Hãy cho biết kết quả và ý nghĩa của cải cách ruộng đất.

* Mục đích:

* Kết quả:

* Ý nghĩa: 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Miền Bắc hoàn toàn cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954-1960)

Lời giải chi tiết

Miền Bắc đặt ra nhiệm vụ hoàn thành cải cách ruộng đất nhằm: 

* Mục đích: Do thực tế ở miền Bắc, yêu cầu của nông dân, củng cố khối liên minh công - nông, mở rộng mặt trận thống nhất.

* Kết quả: Trong hơn 2 năm (1954 - 1956), qua 5 đợt cải cách ruộng đất (kể cả đợt 1 tiến hành trong kháng chiến), miền Bắc đã tịch thu, trưng thu, trưng mua khoảng 81 vạn hécta ruộng đất, 10 vạn trâu bò và 1,8 triệu nông cụ chia cho 2 triệu hộ nông dân lao động. Khẩu hiệu “Người cày có ruộng” đã trở thành hiện thực.

* Ý nghĩa: khối công - nông liên minh được củng cố.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài