Bài 18.2 Trang 22 SBT Hóa học 9

Giải bài 18.2 Trang 22 sách bài tập Hóa học 9. Kim loại Al tác dụng được với dung dịch

Quảng cáo

Đề bài

Kim loại Al tác dụng được với dung dịch

A. Mg(NO3)2 ;     B. Ca(NO3)2 ;    

C. KNO3 ;           D. Cu(NO3)2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết tính chất hóa học của nhôm. Tại đây

Lời giải chi tiết

Kim loại Al tác dụng được với dung dịch Cu(NO3)2

2Al + 3Cu(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Cu

Đáp án D. 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close