Bài 18 trang 158 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 18 trang 158 SBT toán 8. Cho tam giác vuông cân, biết độ dài cạnh huyền là l. Tính diện tích tam giác đó.

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác vuông cân, biết độ dài cạnh huyền là \(l\). Tính diện tích tam giác đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định lý Pi-ta-go vào tam giác vuông có cạnh huyền là c và hai cạnh góc vuông a, b, ta có: \(a^2+b^2=c^2\)

Công thức tính diện tích tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông a, b là: \(S= \dfrac{1}{2}ab\)

Lời giải chi tiết

Gọi độ dài cạnh góc vuông của tam giác vuông cân là \(a\) (\(0 < a <l\) )

Theo định lý Pi-ta-go vào tam giác vuông, ta có: \({a^2} + {a^2} = {l^2}\)

\(\eqalign{  &  \Rightarrow 2{a^2} = {l^2} \Rightarrow {a^2} = {{{l^2}} \over 2}  \cr  & S = {1 \over 2}a.a = {1 \over 2}.{a^2} = {1 \over 2}.{{{l^2}} \over 2} = {1 \over 4}{l^2} \cr} \)

Vậy diện tích tam giác là \(S=\dfrac{1}{4}l^2\)

Loigiaihay.com

 • Bài 19 trang 158 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 19 trang 158 sách bài tập toán 8. Tính diện tích các hình trên hình 182 (mỗi ô vuông là một đơn vị diện tích ). Hãy giải thích vì sao được tính như vậy.

 • Bài 20 trang 158 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 20 trang 158 sách bài tập toán 8. Trên giấy kẻ ô vuông, hãy vẽ: a) Hai hình chữ nhật có cùng chu vi nhưng khác diện tích. b) Hai hình chữ nhật có kích thước khác nhau nhưng cùng diện tích.

 • Bài 21 trang 158 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 21 trang 158 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD (h. 183). Từ A và C kẻ AH và CK vuông góc với đường chéo BD. Chứng minh rằng hai đa giác ABCH và ADCK có cùng diện tích.

 • Bài 22 trang 158 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 22 trang 158 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD (h. 184). Đường phân giác của các góc A và C cắt đường chéo BD tai E, F. Chứng minh rằng hai hình ABCFE và ADCFE có cùng diện tích.

 • Bài 23 trang 158 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 23 trang 158 sách bài tập toán 8. Trên hình 185, các tứ giác ABCD và EFCH đều là hình bình hành. Điểm E nằm trên đường chéo AC. Chứng minh rằng đa giác AEHD và hình ABCFE có cùng diện tích.

Quảng cáo
close