Bài 20 trang 158 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 20 trang 158 sách bài tập toán 8. Trên giấy kẻ ô vuông, hãy vẽ: a) Hai hình chữ nhật có cùng chu vi nhưng khác diện tích. b) Hai hình chữ nhật có kích thước khác nhau nhưng cùng diện tích.

Quảng cáo

Đề bài

Trên giấy kẻ ô vuông, hãy vẽ:

a) Hai hình chữ nhật có cùng chu vi nhưng khác diện tích.

b) Hai hình chữ nhật có kích thước khác nhau nhưng cùng diện tích.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Công thức tính chu vi hình chữ nhật: \(C=(a+b).2\)

Công thức tính diện tích hình chữ nhật: \(S=ab\)

(với a, b là các kích thước của hình chữ nhật)

Lời giải chi tiết

Ta có hình vẽ dưới đây:

* Hình a:

Chu vi mỗi hình lần lượt là \((2+3).2=10\) và \((1+4).2=10\) (đơn vị độ dài)

Diện tích hai hình lần lượt là: \(3.2 = 6\) và \(4.1 = 4\) ( đơn vị diện tích).

* Hình b:

Chu vi mỗi hình lần lượt là: \(( 6+1).2 = 14\) và \(( 3+ 2).2 = 10\) ( đơn vị độ dài).

Diện tích hai hình bằng nhau và bằng: \(6.1 = 3.2= 6\) ( đơn vị diện tích).

Loigiaihay.com

 • Bài 21 trang 158 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 21 trang 158 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD (h. 183). Từ A và C kẻ AH và CK vuông góc với đường chéo BD. Chứng minh rằng hai đa giác ABCH và ADCK có cùng diện tích.

 • Bài 22 trang 158 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 22 trang 158 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD (h. 184). Đường phân giác của các góc A và C cắt đường chéo BD tai E, F. Chứng minh rằng hai hình ABCFE và ADCFE có cùng diện tích.

 • Bài 23 trang 158 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 23 trang 158 sách bài tập toán 8. Trên hình 185, các tứ giác ABCD và EFCH đều là hình bình hành. Điểm E nằm trên đường chéo AC. Chứng minh rằng đa giác AEHD và hình ABCFE có cùng diện tích.

 • Bài 24 trang 159 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 24 trang 159 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng tổng diện tích của hai hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông bằng diện tích của hình vuông dựng trên cạnh huyền.

 • Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 159 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 159 sách bài tập toán 8. a) Nền của một phòng học có dạng hình chữ nhật, với chiều rộng đo được là 4m và chiều dài là 6m. Để có thể lát kín nền đó cần bao nhiêu viên gạch có hình vuông, với cạnh là 33,33cm ?

Quảng cáo
close