Bài 13 trang 52 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 13 trang 52 sách bài tập toán 8. Cho a < b, hãy đặt dấu “<, >” vào ô vuông cho thích hợp: ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(a<b\), hãy đặt dấu "\(<,\,>\)" vào ô vuông cho thích hợp:

a) \(\dfrac{a}{2} \;\square\; \dfrac{b}{2}\) ;

b) \(\dfrac{a}{-3} \;\square\; \dfrac{b}{-3}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương và số âm.

- Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số dương ta được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

- Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số âm ta được bất đẳng thức mới ngược chiều với bất đẳng thức đã cho.

Lời giải chi tiết

a) Ta có : \(a<b\)

Theo tính chất của bất đẳng thức, ta nhân \(\dfrac{1}{2}\) vào hai vế của bất đẳng thức \(a<b\) ta được : \(\dfrac{a}{2} \;<\; \dfrac{b}{2}.\)

b) Ta có : \(a<b\)

Theo tính chất của bất đẳng thức, ta nhân \(\dfrac{1}{-3}\) vào hai vế của bất đẳng thức \(a<b\) ta được : \(\dfrac{a}{-3} \;>\; \dfrac{b}{-3}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close