Bài 18 trang 52 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 18 trang 52 sách bài tập toán 8. Cho a > 5, hãy cho biết bất đẳng thức nào xảy ra : a) a + 5 > 10 ; b) a + 4 > 8 ; c) -5 > -a ; d) 3a > 13.

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(a > 5\), hãy cho biết bất đẳng thức nào xảy ra:

a) \(a + 5 > 10\)                     b) \(a + 4 > 8\)

c) \(-5 > -a\)                        d) \(3a > 13\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương và số âm, liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, tính chất bắc cầu.

Lời giải chi tiết

a) Ta có:

\(a > 5 \Rightarrow a + 5 > 5 + 5 \) hay \( a + 5 > 10.\)

b) Ta có:

\(a > 5 \Rightarrow a + 4 > 5 + 4 \Rightarrow a + 4 > 9 \)

Lại có \(9>8\), từ đó suy ra \( a + 4 > 8.\)

c) Ta có:

\(a > 5 \Rightarrow  - a <  - 5 \) hay \( - 5 >  - a.\)

d) Ta có:

\(a > 5 \Rightarrow a.3 > 5.3 \Rightarrow 3a > 15\)

Lại có \(15>13\), từ đó suy ra \(3a > 13.\)

Vậy tất cả các đẳng thức đã cho đều xảy ra.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close