Bài 1 trang 54 SBT sử 12

Giải bài tập 1 trang 54 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1-2

1. Trật tự thế giới mới được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. trật tự thế giới hai cực Ianta. 

B. trật tự thế giới đa cực.

C. trật tự thế giới đơn cực do Mĩ đứng đầu.

D. trật tụ Vềcxai - Oasinhtơn.

Phương pháp: Xem lại mục I. Những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945

Lời giải: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới đã được xác lập. Đó là trật tự thế giới hai cực Ianta với đặc trưng nổi bật là thế giới bị chia thành hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa

Chọn A

2. Đặc trưng nổi bật nhất của tình hình thế giới trong thời gian nửa sau thế kỉ XX là

A. sự thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu, CNXH vượt ra khỏi phạm vi một nước và trở thành hệ thống thế giới.

B. Mĩ ngày càng giàu mạnh, vươn lên vị trí số một thế giới.

C. cao trào giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở các nước Á, Phi, Mĩ Latinh, dẫn đến sự sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới.

D. thế giới bị chia thành hai cực - hai phe: TBCN và XHCN do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi phe.

Phương pháp: Xem lại mục I. Những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945

Lời giải: trật tự thế giới hai cực Ianta với đặc trưng nổi bật là thế giới bị chia thành hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, do hai siêu cường Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi phe.

Chọn D

Câu 3-4

3. Sự kiện đánh dấu CNXH trở thành hệ thống thế giới là

A. cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu giành thắng lợi trong những năm 1945 - 1946.

B. thắng lợi của cách mạng Việt Nam năm 1945.

C. thắng lợi của cách mạng Trung Quốc năm 1949.

D. thắng lợi của cách mạng Cuba năm 1959.

Phương pháp: Xem lại mục I. Những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945

Lời giải: Với thắng lợi của các cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu, chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi một nước, trở thành một hệ thống thế giới.

Chọn A

4. Biến đổi nào ở khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần làm thay đổi bản đồ địa - chính trị thế giới

A. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời, đi theo con đường XHCN

B. Nhật Bản đạt được sự phát triển "thần kì", trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới

C. Hàn Quốc trở thành " con rồng" kinh tế nổi bật nhất của khu vực Đông Nam Á

D. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan trở thành "con rồng" kinh tế của Châu Á

Phương pháp: Xem lại mục I. Những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945

Lời giải: Thắng lợi của các mạng Việt Nam (1945), cách mạng Trung Quốc (1949) và cách mạng Cuba (1959) đã mở rộng không gian địa lí của các nước xã hội chủ nghĩa - một dải đất rộng lớn trải dài từ phía đông châu Á qua Liên bang Xô viết tới phần phía đông châu Âu và lan rộng sang vùng biển Caribê thuộc khu vực Mĩ-Latinh. 

Chọn A

Câu 5-6

5. Góp phần mở rộng không gian địa lí của hệ thống XHCN là thắng lợi của phong trào cách mạng nhiều nước trên thế giới, ngoại trừ

A. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam (1945)

B. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc (1949)

C. Thắng lợi của cách mạng Cuba (1959)

D. Thắng lợi của nhân dân Nam Phi trong việc xóa bỏ chế độ Apacthai (1993)

Phương pháp: Xem lại mục I. Những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945

Lời giải: Thắng lợi của các mạng Việt Nam (1945), cách mạng Trung Quốc (1949) và cách mạng Cuba (1959) đã mở rộng không gian địa lí của các nước xã hội chủ nghĩa - một dải đất rộng lớn trải dài từ phía đông châu Á qua Liên bang Xô viết tới phần phía đông châu Âu và lan rộng sang vùng biển Caribê thuộc khu vực Mĩ-Latinh. 

Chọn D

6. Ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn hình thành sau chiến tranh thế giới thứ hai là:

A. Mĩ, Tây Âu, Liên Xô

B. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản

C. Mĩ, Tây Âu, Trung Quốc

D. Mĩ, Nhật Bản, Liên Xô

Phương pháp: Xem lại mục I. Những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945

Lời giải: Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản trở thành ba trung tâm kinh tế lớn của thế giới.

Chọn B

Câu 7-8

7. Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế khu vực lớn nhất hành tinh vào cuối thập kỉ 90 của thế kỉ XX là

A. Liên hợp quốc

B. Liên minh châu Phi

C. Liên minh châu Âu

D. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

Phương pháp: Xem lại mục I. Những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945

Lời giải: Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế khu vực lớn nhất hành tinh vào cuối thập kỉ 90 của thế kỉ XX là Liên minh châu Âu (EU).

Chọn C

8. Nét nổi bật chi phối quan hệ quốc tế nửa sau thế kỉ XX là

A. Nhiều cuộc chiến tranh cục bộ đã xảy ra

B. Tình trạng đối đầu gay gắt giữa hai siêu cường, hai phe mà đỉnh cao là tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài hơn bốn thập kỉ

C. Chiến tranh lạnh chấm dứt, thế giới chuyển sang xu thế hòa dịu, đối thọai và hợp tác

D. Nhiều cuộc xung đột do mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ... đã xảy ra

Phương pháp: Xem lại mục I. Những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945

Lời giải: Những nét nổi bật của quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

+ Tình trạng đối đầu gay gắt giữa hai siêu cường, hai phe mà đỉnh cao là tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài tới hơn bốn thập niên.

+ Phần lớn các quốc gia trên thế giới vẫn cùng tồn tại hòa bình, vừa đấu tranh vừa hợp tác. 

Chọn B

Câu 9->11

9. Đặc điểm nổi bật nhất của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật ngày nay là

A. Khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp

B. Cuộc cách mạng khoa hoc - kĩ thuật chủ yếu diễn ra trong lĩnh vực công nghệ

C. Cuộc cách mạng khoa hoc - kĩ thuật chủ yếu diễn ra với quy mô, nội dung và nhịp điệu chưa từng thấy

D. Cách mạng khoa học - kĩ thuật đặt ra nhiều vấn đề phải giải quyết như đào tạo nhân lực, bảo vệ môi trường sinh thái...

Phương pháp: Xem lại mục I. Những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945

Lời giải: Đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp

Chọn A

10. Thách thức lớn nhất của thế giới hiện nay là

A. Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng, đe dọa cuộc sống con người.

B. Chủ nghĩa khủng bố hoành hành, đe dọa nền hòa bình và an ninh các nước

C. Nguy cơ cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên.

D. Chiến tranh, xung đột diễn ra ở nhều khu vực trên thế giới.

Phương pháp: Xem lại mục II. Xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh

Lời giải: Thách thức lớn nhất của thế giới hiện nay là chủ nghĩa khủng bố hoành hành, đe dọa nền hòa bình và an ninh các nước

Chọn B

11. Trong xu thế hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển hiện nay Việt Nam có những thời cơ và thuận lợi gì

A. Ứng dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật  vào sản xuất

B. Nâng cao trình độ tập trung vốn và lao động

C. Có được thị trường lớn để tăng cường xuất khẩu hàng hóa

D. Hợp tác kinh tế, thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài và ứng dụng các thành tự khoa học - kĩ thuật vào trong sản xuất

Phương pháp: Xem lại mục II. Xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh

Lời giải: Trong xu thế hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển hiện nay Việt Nam có những thời cơ và thuận lợi đó là Hợp tác kinh tế, thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài và ứng dụng các thành tự khoa học - kĩ thuật vào trong sản xuất

Chọn D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài