Giải bài 1 trang 49 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 49 vở bài tập Địa lí 8, Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của khoáng sản Việt Nam?

Quảng cáo

Đề bài

Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của khoáng sản Việt Nam?

A. Gồm nhiều điểm quặng và tụ khoáng.

B. Gồm nhiều loại khoáng sản.

C. Chủ yếu là các khoáng sản quý và hiếm.

D. Phần lớn có trữ lượng vừa và nhỏ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức khoáng sản Việt Nam - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Nước ta có ít khoáng sản quý và hiếm -> Ý C không phải là đặc điểm của khoáng sản Việt Nam.

Chọn: C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài