Giải bài 1 trang 45 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 45 vở bài tập Địa lí 8, Hãy điền tên các điểm cực trên phần đất liền Việt Nam vào bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền tên các điểm cực trên phần đất liền Việt Nam vào bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức vị trí và giới hạn lãnh thổ - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài