Giải bài 1 trang 37 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 37 vở bài tập Địa lí 8, Thu thập tư liệu, xử lý các thông tin, trình bày kết quả vào bảng sau (chọn một trong hai nước)

Quảng cáo

Đề bài

Thu thập tư liệu, xử lý các thông tin, trình bày kết quả vào bảng sau (chọn một trong hai nước)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng xử lí, thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin/kiến thức.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài