Giải bài 1 trang 25 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 25 vở bài tập Địa lí 8, Hãy điền vào vị trí thích hợp trên Lược đồ tự nhiên khu vực Đông Á, tên của:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền vào vị trí thích hợp trên Lược đồ tự nhiên khu vực Đông Á, tên của:

a) Các dãy núi: Thiên Sơn, Côn Luân, Tần Lĩnh, Đại Hưng An.

b) Sơn nguyên Tây Tạng, cao nguyên Hoàng Thổ.

c) Các bồn địa: Duy Ngô Nhĩ, Ta-rim, Tứ Xuyên.

d) Các đồng bằng: Tùng Hoa, Hoa Bắc, Hoa Trung.

Lược đồ tự nhiên khu vực Đông Á

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng xác định vị trí trên bản đồ.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài