Giải bài 1 trang 22 vở bài tập Địa lí 8

Giải bài 1 trang 22 vở bài tập Địa lí 8, Cho bảng số liệu sau: a) Nam Á đứng thứ mấy về dân cư so với các khu vực khác ở châu Á?

Quảng cáo

Đề bài

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CÁC KHU VỰC CHÂU Á

a) Nam Á đứng thứ mấy về dân cư so với các khu vực khác ở châu Á?

b) Tính mật độ dân số trung bình của các khu vực châu Á?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kí năng tính toán, nhận xét bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

a) Nam Á là khu vực có dân cư cao nhất ở châu Á (1823 triệu người), tiếp đến là khu vực Đông Á, Đông Nam Á,…

b) Tính mật độ dân số

- Công thức: Mật độ dân số = dân số / diện tích (người/km2).

- Từ công thức trên, ta tính được kết quả bảng dưới đây:

Loigiaihay.com
Quảng cáo

Gửi bài