Bài 16 trang 125 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 1 trang 125 sách bài tập toán 6. Vẽ đường thẳng a. Lấy A thuộc a, B thuộc a, C thuộc a, D không thuộc a. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. a) Kẻ được tất cả bao nhiêu đường thẳng (phân biệt)?...

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ đường thẳng \(a.\) Lấy \(A ∈ a, B ∈ a, C ∈ a, D\) không thuộc \(a.\) Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm.

a) Kẻ được tất cả bao nhiêu đường thẳng (phân biệt)?

b) Viết tên các đường thẳng đó.

c) \(D\) là giao điểm của những đường thẳng nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Qua hai điểm phân biệt ta chỉ kẻ được một và chỉ một đường thẳng

+ Các gọi tên đường thẳng: Ta có thể dùng hai chữ in hoa, hai chữ in thường hoặc một chữ in thường.

+ Hai đường thẳng chỉ có 1 điểm chung là hai đường thẳng cắt nhau. 

Lời giải chi tiết

 

a) Kẻ được 4 đường thẳng (phân biệt) tất cả.

b) Tên các đường thẳng đó: \(AC, AD, BD, CD.\)

c) \(D\) là giao điểm của 3 đường thẳng: \(AD, BD, CD.\) 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài