Giải bài 1 (4.7) trang 60 vở thực hành Toán 7

Bài 1 (4.7). Số đo x, y,z của góc nhọn còn lại trong mỗi tam giác vuông dưới đây bằng bao nhiêu?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (4.7). Số đo x, y,z của góc nhọn còn lại trong mỗi tam giác vuông dưới đây bằng bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tổng hai góc nhọn trong một tam giác vuông bằng \({90^o}\)

Lời giải chi tiết

Vì tổng hai góc nhọn trong một tam giác vuông bằng \({90^o}\)nên ta có

\(\begin{array}{l}x + {60^o} = {90^o} \Rightarrow x = {90^o} - {60^o} = {30^o}\\y + {50^o} = {90^o} \Rightarrow y = {90^o} - {50^o} = {40^o}\\z + {45^o} = {90^o} \Rightarrow z = {90^o} - {45^o} = {45^o}\end{array}\)

Kết luận \(x = {30^o},y = {40^o},z = {45^o}.\)

Quảng cáo
close