Food preparation – 3c. Vocabulary - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 – Right on!

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Food preparation – 3c. Vocabulary - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo

Đề bài

Food preparation

1. Listen and repeat. Say the words in your language.

(Nghe và lặp lại. Nói các từ này bằng tiếng Việt.)


Lời giải chi tiết

1. slice (v): thái lát/ cắt lát mỏng

2. peel (v): gọt vỏ

3. grate (v): mài

4. add (v): thêm vào

5. mix (v): trộn

6. chop (v): chặt/ cắt thành hình khối vuông

7. beat (v): đánh (trứng)

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close