Đề kiểm tra 15 phút HK1 Văn 8 - Đề số 2

Tải về

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 1 - Ngữ văn 8

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1: (4 điểm)

Phân biệt sự khác nhau giữa cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ và trường từ vựng.

Câu 2: (4 điểm)

Tìm từ ngữ có nghĩa rộng bao hàm các nhóm từ sau:

a. Lúa, ngô, khoai, sắn.

b. Su hào, bắp cải, xà lách, diếp cá, cải bẹ.

c. Củi, gas, dầu hoả.

Câu 3:(2 điểm)

Những từ: trao đổi, buôn bán, sản xuất được xếp vào trường từ vựng nào?

Lời giải chi tiết

Câu 1: (4 điểm)

Phân biệt sự khác nhau giữa cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ và trường từ vựng.

Phương pháp:

Vận dụng kiến thức về nghĩa từ ngữ và trường từ vựng

Lời giải chi tiết:

Sự khác nhau giữa cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ và trường từ vựng:

- Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ: Là sự khái quát có mức độ từ nhỏ đến lớn giữa các từ ngữ.

Ví dụ: Mèo: mèo mướp, mèo tam thể, mèo mun, ...

-  Trường từ vựng: Là tập hợp tất cả các từ có nét chung về nghĩa.

Ví dụ: Hoạt động của tay: đấm, đánh, thụi, bịch, ...

Câu 2: (4 điểm)

Tìm từ ngữ có nghĩa rộng bao hàm các nhóm từ sau:

a. Lúa, ngô, khoai, sắn.

b. Su hào, bắp cải, xà lách, diếp cá, cải bẹ.

c. Củi, gas, dầu hoả.

Phương pháp:

Vận dụng kiến thức về trường từ vựng

Lời giải chi tiết:

Từ ngữ có nghĩa rộng bao hàm của các nhóm từ:

a. Lương thực

b. Rau

c. Chất đốt

Câu 3:(1 điểm)

Những từ: trao đổi, buôn bán, sản xuất được xếp vào trường từ vựng nào?

Phương pháp:

Vận dụng kiến thức về trường từ vựng

Lời giải chi tiết:

Những từ: trao đổi, buôn bán, sản xuất được xếp vào trường từ vựng: Hoạt động kinh tế.

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close