Bài 7: Lập dàn ý cho báo cáo thảo luận nhóm trang 33 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết báo cáo thảo luận nhóm về một trong các chủ đề dưới đây. Chủ đề 1: Kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn. Chủ đề 2: Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Chủ đề 3: Kế hoạch trang trí lớp học chuẩn bị cho một ngày đặc biệt của lớp, của trường.

Sách giáo khoa lớp 5 - Kết nối tri thức với cuộc sống (mới)

Tải pdf, xem online sgk lớp 5 mới đầy đủ các môn

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

LẬP DÀN Ý CHO BÁO CÁO THẢO LUẬN NHÓM

Viết báo cáo thảo luận nhóm về một trong các chủ đề dưới đây: 

Chủ đề 1: Kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn. 

Chủ đề 2: Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.

Chủ đề 3: Kế hoạch trang trí lớp học chuẩn bị cho một ngày đặc biệt của lớp, của trường.

Câu 1:

Thảo luận.

a. Xác định nội dung thảo luận,

Ví dụ: Xác định nội dung thảo luận về chủ đề 1. 

b. Tổ chức thảo luận theo nhóm.  

Lưu ý: Ghi chép kết quả thảo luận (ở bước 3). 

Phương pháp giải:

Cả nhóm suy nghĩ, tiến hành thảo luận và ghi chép trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

a. Xác định nội dung thảo luận về chủ đề 1.

- Thời gian quyên góp: 10/09/2023

- Địa điểm quyên góp: phòng học Lớp 4E

- Cách thức quyên góp: hiện vật là sách báo

- Phân công nhiệm vụ: 

+ Phát động quyên góp, tiếp nhận và trao gửi: Mai Anh, Minh Ngọc, Quang

+ Thống kê số lượng sách báo và cân sách: Nam Tú, Minh Huy, Mai Linh, Trần Quốc

+ Tổng hợp sách và báo theo từng phân loại: Trần Linh, Ngọc Tú, Huy Bảo

+ Đóng gói: Ngọc Anh, Bảo Châu, Đình Nam

b. Các em tiến hành thảo luận theo nhóm.

Câu 2

Lập dàn ý.

Dựa vào các ý đã ghi chép, lập dàn ý theo mẫu.

Phương pháp giải:

Cả nhóm suy nghĩ, tiến hành thảo luận và ghi chép trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

BÁO CÁO THẢO LUẬN NHÓM VỀ KẾ HOẠCH QUYÊN GÓP SÁCH BÁO TẶNG CÁC TRƯỜNG VÙNG KHÓ KHĂN

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 4E

Hôm nay vào lúc 9 giờ ngày 05 tháng 09 năm 2023, tại phòng học lớp 4E, nhóm 1 đã tiến hành thảo luận chủ đề thảo luận nhóm về: "Kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn".

Thành phần tham gia

- Nam Tú (chủ tọa)

- Ngọc Anh (thư kí)

- Mai Anh, Minh Ngọc, Quang, Minh Huy, Mai Linh, Trần Quốc, Trần Linh, Ngọc Tú, Huy Bảo, Bảo Châu, Đình Nam (thành viên)

Sau khi thảo luận, chủ tọa đã thống nhất ý kiến và phân công như sau:

+ Phát động quyên góp, tiếp nhận và trao gửi: Mai Anh, Minh Ngọc, Quang

+ Thống kê số lượng sách báo và cân sách: Nam Tú, Minh Huy, Mai Linh, Trần Quốc

+ Tổng hợp sách và báo theo từng phân loại: Trần Linh, Ngọc Tú, Huy Bảo

+ Đóng gói: Ngọc Anh, Bảo Châu, Đình Nam 

Người viết báo cáo

Thư kí 

(kí tên) 

Ngọc Anh

Câu 3

Góp ý và chỉnh sửa dàn ý.

- Báo cáo có đầy đủ các phần theo quy định.

- Kết quả thảo luận được thể hiện chính xác, rõ ràng.

Phương pháp giải:

Cả nhóm tiến hành góp ý và chỉnh sửa theo mẫu. 

Lời giải chi tiết:

BÁO CÁO THẢO LUẬN NHÓM VỀ KẾ HOẠCH QUYÊN GÓP SÁCH BÁO TẶNG CÁC TRƯỜNG VÙNG KHÓ KHĂN

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 4E 

Hôm nay vào lúc 9 giờ ngày 05 tháng 09 năm 2023, tại phòng học lớp 4E, nhóm 1 đã tiến hành thảo luận chủ đề thảo luận nhóm về: "Kế hoạch quyên góp sách báo tặng các trường vùng khó khăn".

Thành phần tham gia

- Nam Tú (chủ tọa)

- Ngọc Anh (thư kí)

- Mai Anh, Minh Ngọc, Quang, Minh Huy, Mai Linh, Trần Quốc, Trần Linh, Ngọc Tú, Huy Bảo, Bảo Châu, Đình Nam (thành viên)

Sau khi thảo luận, chủ tọa đã thống nhất ý kiến và phân công như sau:

+ Phát động quyên góp, tiếp nhận và trao gửi: Mai Anh, Minh Ngọc, Quang

+ Thống kê số lượng sách báo và cân sách: Nam Tú, Minh Huy, Mai Linh, Trần Quốc

+ Tổng hợp sách và báo theo từng phân loại: Trần Linh, Ngọc Tú, Huy Bảo

+ Đóng gói: Ngọc Anh, Bảo Châu, Đình Nam

Người viết báo cáo

Thư kí 

(kí tên) 

Ngọc Anh

Vận dụng

Hỏi những người quanh em tên trường học, cơ quan mà mọi người đang học tập, công tác. Ghi lại tên các trường học, cơ quan đó. 

Phương pháp giải:

Em tiến hành hỏi những người quan em tên trường học, cơ quan mà mọi người đang học tập, công tác và ghi lại tên các trường học, cơ quan. 

Lời giải chi tiết:

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Tiểu học Lý Thái Tổ, Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy,…. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close