Bài 11: Trạng ngữ trang 49 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc các câu dưới đây và thực hiện yêu cầu. Thành phần thêm vào mỗi câu ở cột B của bài tập 1 bổ sung thông tin gì cho câu. Nhận xét các thành phần được thêm vào các câu ở cột B của bài tập 1. Tìm trạng ngữ của các câu trong đoạn văn sau và cho biết mỗi trạng ngữ bổ sung thông tin gì cho câu.

Sách giáo khoa lớp 5 - Kết nối tri thức với cuộc sống (mới)

Tải pdf, xem online sgk lớp 5 mới đầy đủ các môn

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc các câu dưới đây và thực hiện yêu cầu.

- Tìm chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu ở cột A.

- Tìm thành phần được thêm vào mỗi câu ở cột B.

Phương pháp giải:

Em đọc các câu và thực hiện yêu cầu. 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Thành phần thêm vào mỗi câu ở cột B của bài tập 1 bổ sung thông tin gì cho câu?

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

- Để tìm đường cứu nước, Bác đã đi khắp năm châu, bốn biển.

=> Bổ sung thông tin mục đích

- Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập.

=> Bổ sung thông tin thời gian

- Trong Phủ Chủ tịch, vườn cây Bác Hồ xanh tốt quanh năm.

=> Bổ sung thông tin nơi chốn

Câu 3

Nhận xét các thành phần được thêm vào các câu ở cột B của bài tập 1.

a. Về vị trí.

b. Về dấu hiệu ngăn cách với chủ ngữ và vị ngữ.

Phương pháp giải:

Em nhận xét các thành phần được thêm vào các câu ở cột B của bài tập 1.

a. Về vị trí: đứng đầu câu, giữa câu hay cuối câu.

b. Về dấu hiệu ngăn cách với chủ ngữ và vị ngữ: ngăn cách bằng dấu câu nào.

Lời giải chi tiết:

a. Về vị trí: đứng đầu câu.

b. Về dấu hiệu ngăn cách với chủ ngữ và vị ngữ: ngăn cách bằng dấu phẩy.

Ghi nhớ

- Trạng ngữ là thành phần phụ của câu. Trạng ngữ bổ sung thông tin về thời gian, nơi chốn, mục đích, nguyên nhân, phương tiện,... của sự việc nếu trong câu.

- Trạng ngữ thường đứng đầu câu, ngăn cách với hai thành phần chính của câu bằng dấu phẩy.

Câu 4

Tìm trạng ngữ của các câu trong đoạn văn sau và cho biết mỗi trạng ngữ bổ sung thông tin gì cho câu.

Năm 938, trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền đã chỉ huy quân dân ta đánh bại quân Nam Hán. Sau chiến thắng oanh liệt đó, ông lên ngôi vua và chọn Cổ Loa làm kinh đô. Ngày nay, đền thờ và lãng Ngô Quyền ở thị xã Sơn Tây đã trở thành một địa chỉ du lịch tâm linh nổi tiếng.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ đoạn văn, tìm các trạng ngữ và cho biết mỗi trạng ngữ bổ sung thông tin gì: nơi chốn, thời gian, mục đích.

Lời giải chi tiết:

Trạng ngữ

Bổ sung thông tin

Năm 938

Thời gian

Trên sông Bạch Đằng

Nơi chốn

Sau chiến thắng oanh liệt đó

Thời gian

Ngày nay

Thời gian

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close