Bài 16: Trả bài văn thuật lại một sự việc trang 68 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nghe thầy có nhận xét chung. Chỉnh sửa bài viết. Học tập bài văn tốt. Viết lại một đoạn trong bài của em theo cách hay hơn.

Sách giáo khoa lớp 5 - Kết nối tri thức với cuộc sống (mới)

Tải pdf, xem online sgk lớp 5 mới đầy đủ các môn

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe thầy có nhận xét chung.

Phương pháp giải:

Em lắng nghe thầy cô nhận xét và ghi lại những nhận xét cần chỉnh sửa. 

Lời giải chi tiết:

Em lắng nghe thầy cô nhận xét và ghi lại những nhận xét cần chỉnh sửa.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Chỉnh sửa bài viết.

- Đọc lại bài làm của em và nhận xét của thầy cô, chú ý những chỗ mắc lỗi. 

- Tự chữa bài theo nhận xét của thầy cô.

Phương pháp giải:

Em tiến hành chỉnh sửa bài viết dựa vào nhận xét của thầy cô. 

Lời giải chi tiết:

Em tiến hành chỉnh sửa bài viết dựa vào nhận xét của thầy cô. 

Câu 3

Học tập bài văn tốt.

- Đọc bài của các bạn trong nhóm hoặc bài được thầy cô khen.

- Thảo luận để tìm ra cái hay, cái tốt mà em cần học tập.

Phương pháp giải:

Em đọc bài của bạn và thảo luận để tìm ra cái hay, cái tốt mà em cần học tập. Ghi chép lại. 

Lời giải chi tiết:

Em đọc bài của bạn và thảo luận để tìm ra cái hay, cái tốt mà em cần học tập. Ghi chép lại. 

Câu 4

Viết lại một đoạn trong bài của em theo cách hay hơn.

Phương pháp giải:

Em tiến hành viết lại một đoạn trong bài của em theo cách hay hơn dựa vào nhận xét của thầy cô và những điều em học tập được sau khi đọc bài của bạn.

Lời giải chi tiết:

Em tiến hành viết lại một đoạn trong bài của em theo cách hay hơn dựa vào nhận xét của thầy cô và những điều em học tập được sau khi đọc bài của bạn.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close