Bài 5: Trả bài viết đoạn văn nêu ý kiến trang 25 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nghe thấy cô giáo nhận xét chung. Đọc lại bài làm của em và nhận xét của thầy cô rồi sửa chữa lỗi. Đọc bài làm của bạn và nêu những điều em muốn học tập. Viết lại một số câu văn cho hay hơn. Cùng người thân thì tìm nhanh danh từ thuộc 2 nhóm.

Sách giáo khoa lớp 5 - Kết nối tri thức với cuộc sống (mới)

Tải pdf, xem online sgk lớp 5 mới đầy đủ các môn

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe thấy cô giáo nhận xét chung. 

Phương pháp giải:

Em lắng nghe thầy cô nhận xét. 

Lời giải chi tiết:

Em chăm chú lắng nghe thầy cô nhận xét.

Ghi lại những nhận xét, nội dung học tập để rút kinh nghiệm.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Đọc lại bài làm của em và nhận xét của thầy cô rồi sửa chữa lỗi. 

Phương pháp giải:

Em đọc lại bài của em và nhận xét của thầy cô rồi sửa chữa lỗi. 

Lời giải chi tiết:

Em xem lại cách viết mở đầu, triển khai, kết thúc; cách trình bày lí do và dẫn chứng; cách dùng từ, đặt câu; chính tả. Kết hợp với nhận xét của giáo viên và sửa chữa bài làm cho phù hợp. 

Câu 3

Đọc bài làm của bạn và nêu những điều em muốn học tập. 

Phương pháp giải:

Em đọc bài làm của bạn và nêu điều em muốn học tập. 

Lời giải chi tiết:

Ví dụ:

- Cách viết mở đầu, triển khai, kết thúc: Sử dụng mở bài gián tiếp, cách kết thúc là câu cảm thán ấn tượng.

- Cách trình bày lí do và dẫn chứng: rõ ràng, rành mạch

- Cách dùng từ, đặt câu: sử dụng các câu nêu cảm xúc, từ ngữ ấn tượng.

- Chính tả: không viết sai chính tả, không tẩy xóa.

Câu 4

Viết lại một số câu văn cho hay hơn. 

Phương pháp giải:

Em tiến hành viết lại một số câu văn. 

Lời giải chi tiết:

Em tiến hành viết lại một số câu văn cho hay hơn. 

Vận dụng

Cùng người thân thì tìm nhanh danh từ thuộc 2 nhóm. 

Phương pháp giải:

Em cùng người thân tìm các danh từ chỉ động vật hoang dã và danh từ chỉ cây ăn quả. 

Lời giải chi tiết:

- Danh từ chỉ động vật hoang dã: hổ, sư tử, sói, hươu,..

- Danh từ chỉ cây ăn quả: cây ổi, cây xoài, cây na, cây cam, cây vú sữa, cây mít,…

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close