Bài 26: Trả bài viết đoạn văn tưởng tượng trang 118 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nghe thầy cô nhận xét chung. Đọc lại đoạn văn của em và nhận xét của thầy cô, xác định lỗi cần sửa. Đọc hoặc nghe bài làm của bạn, nêu những điều em muốn học tập. Sửa lỗi trong bài (nếu có) hoặc viết lại một số câu văn cho hay hơn.

Sách giáo khoa lớp 5 - Kết nối tri thức với cuộc sống (mới)

Tải pdf, xem online sgk lớp 5 mới đầy đủ các môn

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe thầy cô nhận xét chung. 

Phương pháp giải:

Em lắng nghe thầy cô nhận xét chung và ghi lại những nhận xét cần chỉnh sửa. 

Lời giải chi tiết:

Em lắng nghe thầy cô nhận xét chung và ghi lại những nhận xét cần chỉnh sửa. 

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Đọc lại đoạn văn của em và nhận xét của thầy cô, xác định lỗi cần sửa. 

Phương pháp giải:

Em đọc lại đoạn văn và nhận xét của thầy cô để xác định lỗi cần chỉnh sửa dựa vào gợi ý. 

Lời giải chi tiết:

Em đọc lại đoạn văn và nhận xét của thầy cô để xác định lỗi cần chỉnh sửa dựa vào gợi ý. 

Câu 3

Đọc hoặc nghe bài làm của bạn, nêu những điều em muốn học tập. 

Phương pháp giải:

Em đọc hoặc nghe bài làm của bạn, nêu những điều em muốn học tập.

Lời giải chi tiết:

Em đọc hoặc nghe bài làm của bạn, nêu những điều em muốn học tập. 

Câu 4

Sửa lỗi trong bài (nếu có) hoặc viết lại một số câu văn cho hay hơn. 

Phương pháp giải:

Em sửa lỗi trong bài nếu có hoặc viết lại một số câu văn cho hay hơn. 

Lời giải chi tiết:

Em sửa lỗi trong bài nếu có hoặc viết lại một số câu văn cho hay hơn. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close