Bài 20: Trả bài viết đoạn văn tưởng tượng trang 91 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nghe thầy cô giáo nhận xét chung. Đọc nhận xét của thầy cô để biết ưu điểm và nhược điểm trong đoạn văn em viết. Trao đổi với bạn để tìm cách sửa lỗi, khắc phục nhược điểm trong bài làm của mình. Viết lại câu văn em muốn chỉnh sửa cho hay hơn. Đọc bài làm của các bạn trong nhóm hoặc bài làm được thầy cô khen, ghi lại những điều em muốn học tập.

Sách giáo khoa lớp 5 - Kết nối tri thức với cuộc sống (mới)

Tải pdf, xem online sgk lớp 5 mới đầy đủ các môn

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe thầy cô giáo nhận xét chung. 

Phương pháp giải:

Em lắng nghe thầy cô nhận xét chung và ghi chép để sửa chữa. 

Lời giải chi tiết:

Em lắng nghe thầy cô nhận xét chung và ghi chép để sửa chữa.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Đọc nhận xét của thầy cô để biết ưu điểm và nhược điểm trong đoạn văn em viết.

- Đoạn văn có đủ mở đầu, triển khai, kết thúc không?

- Những điều em tưởng tượng có kết nối với câu chuyện không? Đoạn văn có mắc lỗi về dùng từ, viết câu, chính tả không?

Phương pháp giải:

Em đọc nhận xét để biết ưu điểm và nhược điểm trong đoạn văn em viết và ghi chép để sửa chữa và rú kinh nghiệm dựa vào gợi ý.

Lời giải chi tiết:

Em đọc nhận xét để biết ưu điểm và nhược điểm trong đoạn văn em viết và ghi chép để sửa chữa và rú kinh nghiệm dựa vào gợi ý.

Câu 3

Trao đổi với bạn để tìm cách sửa lỗi, khắc phục nhược điểm trong bài làm của mình. Viết lại câu văn em muốn chỉnh sửa cho hay hơn.

Phương pháp giải:

Em trao đổi với bạn và viết lại hoàn chỉnh. 

Lời giải chi tiết:

Em trao đổi với bạn và viết lại hoàn chỉnh. 

Câu 4

Đọc bài làm của các bạn trong nhóm hoặc bài làm được thầy cô khen, ghi lại những điều em muốn học tập. 

Phương pháp giải:

Em đọc bài làm của các bạn trong nhóm hoặc bài làm được thầy cô khen, ghi lại những điều em muốn học tập.

Lời giải chi tiết:

Điều em muốn học tập:

- Cách viết mở đầu có sức cuốn hút.

- Cách viết kết bài gây bất ngờ hoặc có sức gợi mở.

- Những chi tiết tưởng tượng độc đáo, thú vị, có nhiều sáng tạo.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close