Bài 23: Luyện tập viết tên cơ quan, tổ chức trang 107 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nêu sự khác nhau về cách viết hoa tên người với tên cơ quan, tổ chức dưới đây. Nhận xét cách viết hoa tên cơ quan, tổ chức sau. Trường hợp nào dưới đây viết hoa đúng tên cơ quan, tổ chức. Viết.

Sách giáo khoa lớp 5 - Kết nối tri thức với cuộc sống (mới)

Tải pdf, xem online sgk lớp 5 mới đầy đủ các môn

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nêu sự khác nhau về cách viết hoa tên người với tên cơ quan, tổ chức dưới đây: 

Phương pháp giải:

Em quan sát hai cột, suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Tên người thì phải viết hoa các chữ cái đầu của từng chữ còn tên của các tổ chức thì viết hoa những chữ cái đứng đầu danh từ riêng.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Nhận xét cách viết hoa tên cơ quan, tổ chức sau:

- Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam

- Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam

- Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

Phương pháp giải:

Em quan sát cách viết hoa tên cơ quan, tổ chức và trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Tên người thì phải viết hoa các chữ cái đầu của từng chữ còn tên của các tổ chức thì viết hoa những chữ cái đứng đầu danh từ riêng.

Câu 3

Trường hợp nào dưới đây viết hoa đúng tên cơ quan, tổ chức?

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các trường hợp và trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

a. Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn

b. Câu lạc bộ Tiếng Anh Tiểu học

Câu 4

Viết:

a. Tên tổ chức Đội của trường em.

b. Tên một cơ quan hoặc tổ chức mà em biết.

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

a. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

b. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường,....

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close