Bài 30: Trả bài văn miêu tả con vật trang 130 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nghe thầy cô giáo nhận xét chung. Đọc lại bài làm của em và nhận xét của thầy cô để biết ưu điểm và nhược điểm của bài làm. Đọc bài làm của các bạn được thầy cô khen, nêu những điều em muốn học tập. Viết lại 1 – 2 đoạn trong bài làm của em cho hay hơn.

Sách giáo khoa lớp 5 - Kết nối tri thức với cuộc sống (mới)

Tải pdf, xem online sgk lớp 5 mới đầy đủ các môn

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe thầy cô giáo nhận xét chung. 

Phương pháp giải:

Lắng nghe lời nhận xét của thầy cô. 

Lời giải chi tiết:

Em hãy lắng nghe thầy cô giáo nhận xet về bài văn của mình. Ghi chép và sửa chữa. 

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Đọc lại bài làm của em và nhận xét của thầy cô để biết ưu điểm và nhược điểm của bài làm.

- Bài làm có đủ mở bài, thân bài, kết bài không?

- Các đặc điểm của con vật có được lựa chọn và miêu tả theo trình tự hợp lí không?

- Bài làm mắc mấy lỗi về dùng từ, đặt câu, chính tả?

Phương pháp giải:

Em đọc lại bài văn và tự nhận xét bài của mình. 

Lời giải chi tiết:

- Bài làm có đủ mở bài, thân bài, kết bài.

- Các đặc điểm của con vật có được lựa chọn và miêu tả theo trình tự hợp lí.

- Bài làm không mắc lỗi về dùng từ, đặt câu, chính tả.

Câu 3

Đọc bài làm của các bạn được thầy cô khen, nêu những điều em muốn học tập. 

Phương pháp giải:

Em đọc bài làm của một số bạn và nêu những điều em muốn học tập. 

Lời giải chi tiết:

- Cách mở bài gián tiếp của các bạn giúp bài văn hay hơn, dài hơn

- Các bạn đã sử dụng các từ ngữ miêu tả sinh động, sử dụng các biện pháp so sánh, nhân hóa hợp lí.

Câu 4

Viết lại 1 – 2 đoạn trong bài làm của em cho hay hơn. 

Phương pháp giải:

Em đọc lại bài văn nếu còn thấy chỗ nào chưa hay thì viết lại đoạn văn đó cho hay hơn. 

Lời giải chi tiết:

Khi viết lại đoạn văn lưu ý sử dụng các từ ngữ miêu tả sinh động,sử dụng thêm các hình ảnh so sánh, nhân hóa. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close