Bài 6: Trả bài viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật trong văn học trang 29 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nghe thầy có nhận xét chung. Đọc hoặc nghe bài viết của bạn, nêu những điều em muốn học tập. Chỉnh sửa bài viết. Sửa lỗi trong bài viết của em theo nhận xét của thầy cô.

Sách giáo khoa lớp 5 - Kết nối tri thức với cuộc sống (mới)

Tải pdf, xem online sgk lớp 5 mới đầy đủ các môn

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe thầy có nhận xét chung. 

Phương pháp giải:

Em lắng nghe thầy cô nhận xét chung và ghi lại. 

Lời giải chi tiết:

Em lắng nghe thầy cô nhận xét chung và ghi lại. 

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Đọc hoặc nghe bài viết của bạn, nêu những điều em muốn học tập. 

Phương pháp giải:

Em tiến hành đọc hoặc nghe bài viết của bạn, ghi chép và nêu những điều em muốn học tập.

Lời giải chi tiết:

Em tiến hành đọc hoặc nghe bài viết của bạn, ghi chép và nêu những điều em muốn học tập. 

Câu 3

Chỉnh sửa bài viết.

- Sửa lỗi trong bài viết của em theo nhận xét của thầy cô. 

- Viết lại những câu văn mà em muốn chỉnh sửa cho hay hơn.

Phương pháp giải:

Dựa vào những nhận xét của thầy cô và những điều em muốn học tập sau khi nghe bài của bạn, em tiến hành chỉnh sửa bài viết.

Lời giải chi tiết:

Dựa vào những nhận xét của thầy cô và những điều em muốn học tập sau khi nghe bài của bạn, em tiến hành chỉnh sửa bài viết.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close