Bài 24: Đọc mở rộng trang 107 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm đọc một câu chuyện về nhà khoa học. Viết phiếu đọc sách theo mẫu. Trao đổi với bạn những thông tin về một nhà khoa học hoặc một phát minh được nêu trong câu chuyện em đã đọc. Tìm đọc thêm một số cuốn sách, truyền viết về một nhà khoa học hoặc một phát minh được nêu trong câu chuyện em đã đọc.

Sách giáo khoa lớp 5 - Kết nối tri thức với cuộc sống (mới)

Tải pdf, xem online sgk lớp 5 mới đầy đủ các môn

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm đọc một câu chuyện về nhà khoa học. 

Phương pháp giải:

Em tìm đọc một câu chuyện về các nhà khoa học trong sách, báo hoặc trên In-tơ-nét. 

Lời giải chi tiết:

Câu chuyện về nhà khoa học “Thomas Edison”

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Viết phiếu đọc sách theo mẫu. 

Phương pháp giải:

Em dựa vào các thông tin đã tìm hiểu để hoàn thành phiếu đọc sách. 

Lời giải chi tiết:

PHIẾU ĐỌC SÁCH

Tên câu chuyện: Chiếc bóng đèn thứ 10.000

Tên tác giả: Mai Lâm

Ngày đọc: 9/3/2021

Tên nhà khoa học: Thomas Edison

Phát minh: Bóng đèn dây tóc

Mức độ yêu thích: 5 sao

Câu 3

Trao đổi với bạn những thông tin về một nhà khoa học hoặc một phát minh được nêu trong câu chuyện em đã đọc. 

Phương pháp giải:

Em dựa vào các thông tin đã tìm hiểu trong phiếu đọc sách để hoàn thành để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Nhà khoa học Thomas Edison từ nhỏ đã rất ham học hỏi, tìm tòi, khám phá những điều mới lạ xung quanh cuộc sống. Sau hơn 10 nghìn lần thất bại với việc sáng chế ra bóng đèn cùng với những lời chê bai của người khác thì cuối cùng ông cũng đã thành công chế tạo bóng đèn dây tóc. 

Vận dụng

Tìm đọc thêm một số cuốn sách, truyền viết về một nhà khoa học hoặc một phát minh được nêu trong câu chuyện em đã đọc. 

Phương pháp giải:

Em tìm kiếm những cuốn sách viết về nhà khoa học hoặc những phát minh tại thư viện hoặc trên Internet.

Lời giải chi tiết:

Em có thể tham khảo một số quyển sách sau:

- EINSTEIN - Thiên tài và thuyết tương đối

- TESLA - Nhà phát minh, cha đẻ của dòng điện xoay chiều

- MARIE CURIE - Nhà nữ khoa học tiên phong, người đạt giải Nobel, người khám phá ra chất phóng xạ 

- DARWIN - Nhà tự nhiên học, hành trình vĩ đại và thuyết tiến hóa

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close