Bài 24: Trả bài văn miêu tả cây cối trang 110 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nghe thầy cô nhận xét chung. Đọc hoặc nghe đọc những bài của các bạn được thầy cô khen, ghi lại những điều em muốn học tập. Chỉnh sửa.

Sách giáo khoa lớp 5 - Kết nối tri thức với cuộc sống (mới)

Tải pdf, xem online sgk lớp 5 mới đầy đủ các môn

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Nghe thầy cô nhận xét chung.

- Bố cục

- Trình tự miêu tả

- Cách quan sát cây và lựa chọn đặc điểm tả

- Từ ngữ miêu tả, các biện pháp so sánh, nhân hoá 

- Diễn đạt, chính tả,...

Phương pháp giải:

Em lắng nghe thầy cô nhận xét chung và ghi lại những nhận xét cần chỉnh sửa. 

Lời giải chi tiết:

Em lắng nghe thầy cô nhận xét chung và ghi lại những nhận xét cần chỉnh sửa.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Đọc hoặc nghe đọc những bài của các bạn được thầy cô khen, ghi lại những điều em muốn học tập. 

Phương pháp giải:

Em đọc hoặc nghe đọc những bài của các bạn được thầy cô khen, ghi lại những điều em muốn học tập dựa vào gợi ý. 

Lời giải chi tiết:

Em đọc hoặc nghe đọc những bài của các bạn được thầy cô khen, ghi lại những điều em muốn học tập dựa vào gợi ý.

Câu 3

Chỉnh sửa.

- Đọc lại bài làm của em và nhận xét của thầy cô; tự sửa các lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu,... (nếu có).

- Viết lại một đoạn cho hay hơn.

Phương pháp giải:

Em tiến hành chỉnh sửa bài. 

Lời giải chi tiết:

Em tiến hành chỉnh sửa bài. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close