Asking about telephone numbers – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Asking about telephone numbers – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo

Đề bài

Asking about telephone numbers

(Hỏi số điện thoại)

2. Ask and answer as in the example.

(Hỏi và trả lời như ví dụ.)

A: What’s your telephone number?

(Số điện thoại của bạn là gì?)

B: It’s two-six-five-oh-eight-two-seven-eight.

(26508278.)

Lời giải chi tiết

A: What’s your telephone number?

(Số điện thoại của bạn là gì?)

B: It’s double-five-two-four-three-oh-eight-nine.

(55243089.)

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close