Văn bản Nắng mới

Mỗi lần nắng mới hắt bên song. Xao xác, gà trưa gáy não nùng Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng, Chập chòn sống lại những ngày không.

Quảng cáo

Nắng mới

Tặng hương hồn thầy me

Lưu Trọng Lư

Mỗi lần nắng mới hắt bên song.

Xao xác, gà trưa gáy não nùng

Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng,

Chập chòn sống lại những ngày không.

 

Tôi nhớ me tôi thuở thiếu thời,

Lúc người còn sống, tôi lên mười,

Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,

Áo đó người đưa trước giậu phơi.

 

Hình dáng me tôi chửa xoá mờ,

Hãy còn mường tượng lúc vào ra:

Nét cười đen nhánh sau tay áo,

Trong ánh trưa hè, trước giậu thưa.

 (In trong Tiếng thu, NXB Hội Nhà văn,Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học TP. Hồ Chí Minh, 1992, tr. 13)

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close