Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Đàn ghi - ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Đàn ghi - ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Văn bản giới thiệu về đàn Ghi ta phím lõm, vị trí của đàn ghi ta phím lõm trong cuộc sống ngày nay, tầm quan trọng của đàn ghi ta phím lõm. Từ đó tác giả ca ngợi âm thanh của đàn ghi ta phím lõm và vị trí không thể thay thế được của loại đàn này cho tới ngày nay.

Bố cục

Văn bản chia thành 2 phần:

- Phần 1 (từ đầu...son,la,si): lịch sử ra đời của đàn ghi ta phím lõm

- Phần 2 ( còn lại): âm thanh và vị trí của đàn ghi ta phím lõm cho tới ngày nay

Nội dung chính

Văn bản cung cấp cho người đọc những thông tin và tầm quan trọng của đàn ghi ta phím lõm cũng như sự đón nhận của dàn nhạc cải lương đối với đàn ghi ta phím lõm.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close