Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Ngôi nhà truyền thống của người Ê - đê

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính, văn bản Ngôi nhà truyền thống của người Ê - đê giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Văn bản Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê đã giúp độc giả hình dung khá rõ ràng, chi tiết về những đặc điểm từ ngoài vào trong như nguyên liệu, đặc điểm bên trong của ngôi nhà và đặc biệt là hình ảnh chiếc cầu thang. Tất cả những đặc điểm đó đều mang đậm ý nghĩa văn hóa thiêng sâu sắc, đại diện cho chế độ mẫu quyền của người dân Ê-đê.

Văn bản chia thành 3 phần:

- Phần 1 (từ đầu … ông Ama Ha): Bên ngoài ngôi nhà của người Ê-đê

- Phần 2 (Trong ngôi nhà …lên xuống): Bên trong ngôi nhà của người Ê-đê

- Phần 3 (Còn lại): Ý nghĩa ngôi nhà của người Ê-đê

Văn bản đã giúp người đọc hình dung chi tiết về ngôi nhà truyền thống của người Ê - đê.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close