Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Nam quốc sơn hà - bài thơ thần khẳng định chân lý độc lập của đất nước

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Nam quốc sơn hà - bài thơ thần khẳng định chân lý độc lập của đất nước giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Nam quốc sơn hà là giống như một bản tuyên ngôn độc lập vậy khi đã khẳng định chủ quyền của dân tộc và đe dọa, cảnh cáo giặc ngoại xâm sẽ chuốc lấy thất bại nếu như dám đến xâm lược bờ cõi nước Nam bằng những lời lẽ đanh thép, thuyết phục.

Bố cục

Văn bản chia thành 5 phần: 

- Phần 1: Từ đầu đến “độc lập thật”: Cảm nhận câu đề

- Phần 2: Tiếp theo đến “quốc gia, đất nước”: Cảm nhận câu thực

- Phần 3: Tiếp theo đến “hiện tình đất nước”: Cảm nhận câu luận

- Phần 4: Tiếp theo đến “do chúng gây nên”: Cảm nhận câu kết

- Phần 5: Đoạn còn lại: Nghệ thuật của bài thơ

Nội dung chính

Văn bản phân tích chi tiết bài thơ Nam quốc sơn hà, từ đó kết luận đây là bài thơ thần khẳng định chân lý độc lập của dân tộc.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close