Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Nguyễn Trãi - nhà ngoại giao, nhà hiền triết, nhà thơ

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Nguyễn Trãi - nhà ngoại giao, nhà hiền triết, nhà thơ giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Nguyễn Trãi được Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam, Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là danh nhân thế giới. Những người chuyên nghiên cứu tác phẩm của Nguyễn Trãi đã khẳng định rằng không thể tiến hành tách bạch nhà ngoại giao, nhà hiền triết và nhà thơ trong ông bởi nó luôn có sự gắn bó khắng khít. Nguyễn Trãi (1380 – 1442), sinh ra trong một gia đình nhà nho, đỗ tiến sĩ năm 20 tuổi. Ông có văn phong cực giản dị với tác phẩm nổi tiếng Quân trung từ mệnh tập cùng nhiều áng văn đồ sộ khác. Trong những ngày cuối cùng, sau khi làm tròn bổn phận, Nguyễn Trãi đã về ở ẩn ở Côn Sơn.

Văn bản chia thành 2 phần:

- Phần 1: Từ đầu... vua Lê Lợi: Cuộc đời của Nguyễn Trãi

- Phần 2: Còn lại: Sự nghiệp của Nguyễn Trãi

Bài văn chính luận khẳng định Nguyễn Trãi - nhà ngoại giao, nhà hiền triết, nhà thơ: Khẳng định những giá trị trong các tác phẩm của Nguyễn Trãi và sức ảnh hưởng của ông.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close