Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Đi san mặt đất

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính, văn bản Đi san mặt đất giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Văn bản nói về công cuộc san đất của con người thủa đầu khai thiên lập địa, cho thấy công lao to lớn của con người cùng khát vọng chinh phục thiên nhiên to lớn của người xưa và sức mạnh của con người trước thiên nhiên.

Bố cục

Văn bản chia thành 2 phần:

- Phần 1: Từ đầu đến “cùng ở và cùng đi”: Cuộc sống con người từ thời kì khởi thủy

- Phần 2: Còn lại: Con người vận động các loài vật cùng nhau san trời, san đất để làm ăn sinh sôi.

Nội dung chính

Văn bản cho thấy công lao to lớn của con người trong việc cải tạo thiên nhiên và khát vọng chinh phục thiên nhiên của người xưa.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close