Văn bản Nắng đã hanh rồi

Nắng đã vàng hanh như phấn bay Đã nghe tiếng sếu vọng sông gày

Quảng cáo

Nắng đã hanh rồi

Vũ Quần Phương

Nắng đã vàng hanh như phấn bay

Đã nghe tiếng sếu vọng sông gày

Trước sân mây trắng về đông lắm

Em ở xa nhà, em có hay.

 

Em có hình dung những mái tranh

Nắng lên khói ủ mộng yên lành

Vườn sau tre mía xôn xao lá

Anh chẳng là cây cũng trĩu cành

 

Em có cùng anh lên núi không

Có nghe thẩm thì tiếng rừng thông

Nắng chiều ngả bóng thông in đất

Anh ngả vào đâu nỗi nhớ mong

 

Xuân sắp sang rồi, xuân sắp qua

Một năm năm tới, lại năm qua

Mà sao nắng cứ như to ấy

Rung tự trỗi cao xuống ngõ xa.

(In trong Hoa trong cây, Những điều cùng đến, Vết thời gian, NXB Hội nhà văn, Hà Nội, 2014, tr33)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close