Văn bản Hương Sơn phong cảnh

1. Bầu trời cảnh Bụt Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay.

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Quảng cáo

Hương Sơn phong cảnh

Chu Mạnh Trinh

1. Bầu trời cảnh Bụt

Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay.

Kìa non non, nước nước, mây mây,

“Đệ nhất động” hỏi nơi đây có phải?

5. Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái,

Lững lờ khe Yến cá nghe kinh.

Vẳng bên tai một tiếng chày kình,

Khách tang hải giật mình trong giấc mộng

Này suối Giải Oan, này chùa Cửa Võng,

10. Này hang Phật Tích, này động Tuyết Quynh.

Nhác trông lên ai khéo hoạ hình,

Đá ngũ sắc long lanh như gấm dệt.

Thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt,

Chập chờn mấy lối uốn thang mây.

15. Chừng giang son còn đọi ai đây,

Hay tạo hoá khéo ra tay xếp đặt.

Lần tràng hạt niệm “Nam mô Phật”,

Cửa từ bị công đức biết là bao!

Càng trông phong cảnh càng yêu.

( In trong Việt Nam ca trù biên khảo, Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1995; có tham khảo một số văn bản khác)

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close