Văn bản Đi san mặt đất

[…] Ngày xưa, từ rất xưa Người già không nhớ nổi Mấy trăm, mấy nghìn đời Ngày xưa, từ rất xưa

Quảng cáo

Đi san mặt đất

(Truyện của người Lô Tô, trích Mẹ Trời, Mẹ Đất)

[…]

Ngày xưa, từ rất xưa

Người già không nhớ nổi

Mấy trăm, mấy nghìn đời

Ngày xưa, từ rất xưa

Người trẻ không biết tới

Mấy nghìn, mấy vạn năm

Người mặt đất ăn chung

Cùng đi và cùng ở

Trồng bắp trên núi cao

Uống nước từ bụng đá

Người mặt đất sống chung

Cùng ỏ và cùng đi

[...]

Bầu trời nhìn chưa phẳng

Mặt đất còn nhấp nhô

Phải đi san bầu trời

Phải đi san mặt đất

Kiếm con trâu sừng cong

Chọn con trâu sừng dài

Đẽo cho trâu cái ách

Đục lỗ ách luồn dây

Chão dẻo làm dây cày

Thùng dài làm dây bừa

Trâu cày bừa san đất

Chẳng quản gì nhọc mệt

San đất là việc chung

Người tìm hang chuột chũi

Gọi hắn, hắn rung râu

“Suốt ngày trong lòng đất

Tôi có thấy Trời đâu”

Người lại tìm cóc, ếch

Đứa lặc lưỡi ngồi nhìn

Đứa thì kêu ộp oạp:

“Chân tay tôi đều ngắn

San mặt đất sao nên?

Để chúng tôi gọi lên

Xin trời đổ nước xuống!”

Giống nào cũng không đi

Người gọi nhau làm lấy

Nhiều sức, chung một lòng

San mặt đất cho phẳng

Nhiều tay chung một ý

San mặt đất, làm ăn

[...]

(In trong Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, tập VI, Văn học dân tộc ít người, quyển 1, Nông Quốc Chấn

(Chủ biên), Tràng Thị Giảng, Lê Trung Vũ sưu tầm, dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 1979, tr.432 – 438)

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close