Trắc nghiệm Bài 9. Cấu tạo và tính chất của cơ - Sinh 8

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Cơ thể người có khoảng bao nhiêu cơ ?

 • A

  400 cơ

 • B

  600 cơ

 • C

  800 cơ

 • D

  500 cơ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Cơ thể người có khoảng 600 cơ

Câu hỏi 2 :

Bắp cơ gồm...

 • A

  nhiều bó cơ.

 • B

  nhiều tơ cơ.

 • C

  một sợi cơ.

 • D

  các tơ cơ mảnh.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Bắp cơ gồm nhiều bó cơ.

Câu hỏi 3 :

Bắp cơ vân có hình dạng như thế nào ?

 • A

  Hình cầu

 • B

  Hình trụ

 • C

  Hình đĩa

 • D

  Hình thoi

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Bắp cơ vân có hình thoi

Câu hỏi 4 :

Chọn từ thích hợp để điền vào dấu ba chấm trong câu sau : Mỗi … là một tế bào cơ.

 • A

  bó cơ

 • B

  tơ cơ

 • C

  tiết cơ

 • D

  sợi cơ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Mỗi sợi cơ là một tế bào cơ

Câu hỏi 5 :

Câu trúc dạng sợi nằm trong tế bào cơ vân được gọi là:

 • A

  Bó cơ

 • B

  Tơ cơ

 • C

  Bắp cơ

 • D

  Bụng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Câu trúc dạng sợi nằm trong tế bào cơ vân được gọi là: tơ cơ.

Câu hỏi 6 :

Tơ cơ gồm có mấy loại ?

 • A

  3

 • B

  4

 • C

 • D

  5

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Tơ cơ gồm có 2 loại

Câu hỏi 7 :

Trong sợi cơ, các loại tơ cơ sắp xếp như thế nào ?

 • A

  Xếp song song và xen kẽ nhau

 • B

  Xếp nối tiếp nhau

 • C

  Xếp chồng gối lên nhau

 • D

  . Xếp vuông góc với nhau

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Trong sợi cơ, các loại tơ cơ xếp song song và xen kẽ nhau

Câu hỏi 8 :

Đơn vị cấu tạo của tế bào cơ là.

 • A

  Tấm Z.

 • B

  Đĩa tối ở giữa.

 • C

  Hai nửa đĩa sáng ở 2 đầu

 • D

  Đĩa tối, đĩa sáng sen kẽ.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Đơn vị cấu tạo của tế bào cơ là tấm Z.

Câu hỏi 9 :

Cơ co khi

 • A

  có kích thích của môi trường.

 • B

  chịu tác động của hê thần kinh.

 • C

  tơ cơ xuyên sâu vào vùng phân bố.

 • D

  cả A và B.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Cơ co khi: có kích thích của môi trường và chịu tác động của hệ thần kinh.

Câu hỏi 10 :

Chương 11 - THƯ VIỆN HÌNH ẢNH MÔN SLN & ĐV

Khi nói về cơ chế co cơ, nhận định nào sau đây là đúng ?

 • A

  Khi cơ co, tơ cơ dày xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ mảnh làm cho tế bào cơ ngắn lại.

 • B

  Khi cơ co, tơ cơ dày xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ mảnh làm cho tế bào cơ dài ra.

 • C

  Khi cơ co, tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ dày làm cho tế bào cơ dài ra.

 • D

  Khi cơ co, tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ dày làm cho tế bào cơ ngắn lại.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Khi cơ co, tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ dày làm cho tế bào cơ ngắn lại.

Câu hỏi 11 :

Cơ bắp tay bị co giật - Nguyên nhân và cách phòng ngừa

Cơ có hai tính chất cơ bản, đó là

 • A

  co và dãn

 • B

  gấp và duỗi

 • C

  phồng và xẹp

 • D

  kéo và đẩy

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Cơ có hai tính chất cơ bản, đó là co và dãn.

+ Khi cơ co, tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố tơ cơ dày làm tế bào cơ co ngắn lại → bắp cơ ngắn lại và to về bề ngang

+ Cơ bám vào hai xương qua khóp nên khi cơ co làm xương cử động dẫn tới sự vận động của cơ thể.

+ Cơ co khi có kích thích của môi trường và chịu ảnh hưởng của hệ thần kinh

Chương 11 - THƯ VIỆN HÌNH ẢNH MÔN SLN & ĐV

Câu hỏi 12 :

Trong tế bào cơ, tiết cơ là

 • A

  phần tơ cơ nằm trong một tấm Z

 • B

  phần tơ cơ nằm liền sát hai bên một tấm Z.

 • C

  phần tơ cơ nằm giữa hai tấm Z.

 • D

  phần tơ cơ nằm trong một tế bào cơ (sợi cơ).

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Tiết cơ là phần tơ cơ nằm giữa hai tấm Z.

Câu hỏi 13 :

Cơ sẽ bị duỗi tối đa trong trường hợp nào dưới đây ?

 • A

  Mỏi cơ 

 • B

  Liệt cơ

 • C

  Viêm cơ      

 • D

  Xơ cơ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Cơ sẽ bị duỗi tối đa trong trường hợp liệt cơ

Câu hỏi 14 :

Trong cử động gập cánh tay, các cơ ở hai bên cánh tay sẽ

 • A

  co duỗi ngẫu nhiên

 • B

  co duỗi đối kháng

 • C

  cùng co.

 • D

  cùng duỗi

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Trong cử động gập cánh tay, các cơ ở hai bên cánh tay sẽ co duỗi đối kháng.

Câu hỏi 15 :

Đặc điểm cấu tạo của tế bào cơ phù hợp với chức năng co cơ là

 • A

  Tế bào cơ gồm nhiều đơn vị cấu trúc nôi liền nhau.

 • B

  Mỗi đơn vị cấu trúc có tơ cơ dày, tơ cơ mảnh xếp xen kẽ nhau.

 • C

  Mỗi đơn vị cấu trúc đều có thành phần mềm dẻọ phù hợp với chức nàng co dãn cơ.

 • D

  Cả A và B đều đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Đặc điểm cấu tạo của tế bào cơ phù hợp với chức năng co cơ là

- Tế bào cơ gồm nhiều đơn vị cấu trúc nôi liền nhau.

- Mỗi đơn vị cấu trúc có tơ cơ dày, tơ cơ mảnh xếp xen kẽ nhau.

Câu hỏi 16 :

Hoạt động co cơ có ý nghĩa?

 • A

  Giúp cơ thể di chuyển

 • B

  Giúp cơ thể vận động

 • C

  Con người lao động được

 • D

  Cả A, B và C

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Hoạt động co cơ có ý nghĩa 

- Giúp cơ thể di chuyển

- Giúp cơ thể vận động

- Con người lao động được

close