Trắc nghiệm Bài 1. Bài mở đầu - Sinh 8

Đề bài

Câu 1 :

Con người là một trong những đại diện của

 • A

  lớp Chim

 • B

  lớp Lưỡng cư.

 • C

  lớp Bò sát.

 • D

  lớp Thú.

Câu 2 :

Trong giới Động vật, loài sinh vật nào hiện đứng đầu về mặt tiến hóa ?

 • A

  Con người

 • B

  Gôrila

 • C

  Đười ươi

 • D

  Vượn

Câu 3 :

Con người khác với động vật có vú ở điểm nào sau đây ?

 • A

  Có ngôn ngữ (tiếng nói và chữ viết)

 • B

  Biết chế tạo công cụ lao động vào những mục đích nhất định

 • C

  Biết tư duy

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Câu 4 :

Yếu tố nào dưới đây đóng vai trò cốt lõi, giúp con người bớt lệ thuộc vào thiên nhiên ?

 • A

  Bộ não phát triển

 • B

  Lao động

 • C

  Sống trên mặt đất

 • D

  Di chuyển bằng hai chân

Câu 5 :

Đặc điểm nào dưới đây xuất hiện ở cả người và mọi động vật có vú khác ?

 • A

  Có chu kì kinh nguyệt từ 28 – 32 ngày

 • B

  Đi bằng hai chân

 • C

  Nuôi con bằng sữa mẹ

 • D

  Xương mặt lớn hơn xương sọ

Câu 6 :

Loài động vật nào dưới đây có nhiều đặc điểm tương đồng với con người nhất ?

 • A

  Cu li  

 • B

  Khỉ đột

 • C

  Tinh tinh 

 • D

  Đười ươi

Câu 7 :

Sinh học 8 có nhiệm vụ là gì ?

 • A

  Cung cấp những kiến thức cơ bản đặc điểm cấu tạo, chưc năng của cơ thể người trong mối quan hệ với môi trường

 • B

  Cung cấp những hiểu biết về phòng chống bệnh tật và rèn luyện thân thể

 • C

  Làm sáng tỏ một số hiện tượng thực tế xảy ra trên cơ thể con người

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Câu 8 :

Kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có liên quan mật thiết với ngành nào dưới đây ?

 • A

  Tất cả các phương án còn lại

 • B

  Tâm lý giáo dục học

 • C

  Thể thao

 • D

  Y học

Câu 9 :

Để tìm hiểu về cơ thể người, chúng ta có thể sử dụng phương pháp nào sau đây ?

1. Quan sát tranh ảnh, mô hình… để hiểu rõ đặc điểm hình thái, cấu tạo của các cơ quan trong cơ thể.

2. Tiến hành làm thí nghiệm để tìm ra những kết luận khoa học về chức năng của các cơ quan trong cơ thể.

3. Vận dụng những hiểu biết khoa học để giải thích các hiện tượng thực tế, đồng thời áp dụng các biện pháp vệ sinh và rèn luyện thân thể.

 • A

  1, 2, 3

 • B

  1, 2

 • C

  1, 3

 • D

  2, 3

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Con người là một trong những đại diện của

 • A

  lớp Chim

 • B

  lớp Lưỡng cư.

 • C

  lớp Bò sát.

 • D

  lớp Thú.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Con người là một trong những đại diện của lớp Thú.

Câu 2 :

Trong giới Động vật, loài sinh vật nào hiện đứng đầu về mặt tiến hóa ?

 • A

  Con người

 • B

  Gôrila

 • C

  Đười ươi

 • D

  Vượn

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trong giới Động vật, con người hiện đứng đầu về mặt tiến hóa

Câu 3 :

Con người khác với động vật có vú ở điểm nào sau đây ?

 • A

  Có ngôn ngữ (tiếng nói và chữ viết)

 • B

  Biết chế tạo công cụ lao động vào những mục đích nhất định

 • C

  Biết tư duy

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

- Những đặc điểm chỉ có ở người mà không có ở động vật:

+ Sự phân hóa của bộ xương phù hợp với chức năng lao động và đi bằng hai chân.

+ Nhờ lao động có mục đích, nên bớt lệ thuộc vào thiên nhiên.

+ Có tiếng nói, chữ viết, có tư duy trừu tượng và hình thành ý thức.

+ Biết dùng lửa để nấu chín thức ăn.

+ Não phát triển, sọ lớn hơn mặt.

Câu 4 :

Yếu tố nào dưới đây đóng vai trò cốt lõi, giúp con người bớt lệ thuộc vào thiên nhiên ?

 • A

  Bộ não phát triển

 • B

  Lao động

 • C

  Sống trên mặt đất

 • D

  Di chuyển bằng hai chân

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Yếu tố đóng vai trò cốt lõi, giúp con người bớt lệ thuộc vào thiên nhiên là lao động.

Câu 5 :

Đặc điểm nào dưới đây xuất hiện ở cả người và mọi động vật có vú khác ?

 • A

  Có chu kì kinh nguyệt từ 28 – 32 ngày

 • B

  Đi bằng hai chân

 • C

  Nuôi con bằng sữa mẹ

 • D

  Xương mặt lớn hơn xương sọ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đặc điểm xuất hiện ở cả người và mọi động vật có vú khác là nuôi con bằng sữa mẹ.

Câu 6 :

Loài động vật nào dưới đây có nhiều đặc điểm tương đồng với con người nhất ?

 • A

  Cu li  

 • B

  Khỉ đột

 • C

  Tinh tinh 

 • D

  Đười ươi

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tinh tinh có nhiều đặc điểm tương đồng với con người nhất

Câu 7 :

Sinh học 8 có nhiệm vụ là gì ?

 • A

  Cung cấp những kiến thức cơ bản đặc điểm cấu tạo, chưc năng của cơ thể người trong mối quan hệ với môi trường

 • B

  Cung cấp những hiểu biết về phòng chống bệnh tật và rèn luyện thân thể

 • C

  Làm sáng tỏ một số hiện tượng thực tế xảy ra trên cơ thể con người

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sinh học 8 có nhiệm vụ là cung cấp những kiến thức cơ bản đặc điểm cấu tạo, chưc năng của cơ thể người trong mối quan hệ với môi trường, cung cấp những hiểu biết về phòng chống bệnh tật và rèn luyện thân thể, làm sáng tỏ một số hiện tượng thực tế xảy ra trên cơ thể con người.

Câu 8 :

Kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có liên quan mật thiết với ngành nào dưới đây ?

 • A

  Tất cả các phương án còn lại

 • B

  Tâm lý giáo dục học

 • C

  Thể thao

 • D

  Y học

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có liên quan mật thiết với tâm lý giáo dục học, thể thao, y học.

Câu 9 :

Để tìm hiểu về cơ thể người, chúng ta có thể sử dụng phương pháp nào sau đây ?

1. Quan sát tranh ảnh, mô hình… để hiểu rõ đặc điểm hình thái, cấu tạo của các cơ quan trong cơ thể.

2. Tiến hành làm thí nghiệm để tìm ra những kết luận khoa học về chức năng của các cơ quan trong cơ thể.

3. Vận dụng những hiểu biết khoa học để giải thích các hiện tượng thực tế, đồng thời áp dụng các biện pháp vệ sinh và rèn luyện thân thể.

 • A

  1, 2, 3

 • B

  1, 2

 • C

  1, 3

 • D

  2, 3

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Để tìm hiểu về cơ thể người, chúng ta có thể sử dụng cả 3 phương pháp 1, 2, 3.

close