Trắc nghiệm Bài 50. Vệ sinh mắt - Sinh 8

Đề bài

Câu 1 :

Ở người bị cận thị khi nhìn một vật thì ảnh của vật sẽ xuất hiện ở:

 • A

  Phía trước màng lưới

 • B

  Trên màng lưới

 • C

  Phía sau màng lưới

 • D

  Ở điểm mù.

Câu 2 :

Đâu là nguyên nhân gây ra cận thị ?

1. Do cầu mắt quá dài

2. Do cầu mắt ngắn

3. Do thể thủy tinh bị lão hóa

4. Do thường xuyên nhìn vật với khoảng cách quá gần

 • A

  1, 4

 • B

  2, 4

 • C

  1, 3

 • D

  2, 3

Câu 3 :

Để khắc phục tật cận thị, ta cần đeo

 • A

  kính râm.

 • B

  kính lúp.

 • C

  kính hội tụ.

 • D

  kính phân kì.

Câu 4 :

Viễn thị là gì ?

 • A

  Là tật mà mắt không có khả năng nhìn gần

 • B
  Là tật mà mắt có khả năng nhìn xa.
 • C
  Là tật mà mắt không có khả năng nhìn.
 • D
  Là tật mắt có khả năng nhìn rõ.
Câu 5 :

Viễn thị thường gặp ở

 • A

  thai nhi.

 • B

  trẻ em.

 • C

  người lớn tuổi.

 • D

  thanh niên.

Câu 6 :

Viễn thị có thể phát sinh do nguyên nhân nào dưới đây ?

1. Do cầu mắt quá dài

2. Do cầu mắt ngắn

3. Do thể thủy tinh bị lão hóa

4. Do thường xuyên nhìn vật với khoảng cách quá gần

 • A

  1, 2, 3 4

 • B

  2, 4

 • C

  1, 3

 • D

  2, 3

Câu 7 :

Để khắc phục tật viễn thị, ta cần đeo loại kính nào dưới đây ?

 • A

  Kính hiển vi

 • B

  Kính hội tụ

 • C

  Kính viễn vọng

 • D

  Kính phân kì

Câu 8 :

Việc giữ đúng tư thế và khoảng cách khi viết hay đọc sách giúp ta phòng ngừa được tật nào sau đây?

 • A

  Loạn thị

 • B

  Viễn thị

 • C

  Cận thị

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Câu 9 :

Trong các bệnh về mắt, bệnh nào có thể lây lan?

 • A

  Đau mắt đỏ

 • B

  Đau mắt hột

 • C

  Đục thủy tinh thể

 • D

  Cả A và B

Câu 10 :

Bệnh về mắt có đặc điểm

 • A

  dễ lây lan do dùng chung khăn với người bệnh.

 • B

  tắm rửa trong ao tù.

 • C

  do dùng chung bát đũa.

 • D

  cả A và B.

Câu 11 :

Để phòng ngừa các bệnh về mắt do vi sinh vật gây ra, chúng ta cần lưu ý điều gì ?

 • A

  Nhỏ mắt thường xuyên bằng nước muối sinh lí 0,9%

 • B

  Hạn chế tiếp xúc với nguồn bệnh

 • C

  Hạn chế sờ tay lên mắt, dụi mắt

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ở người bị cận thị khi nhìn một vật thì ảnh của vật sẽ xuất hiện ở:

 • A

  Phía trước màng lưới

 • B

  Trên màng lưới

 • C

  Phía sau màng lưới

 • D

  Ở điểm mù.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ở người bị cận thị khi nhìn một vật thì ảnh của vật sẽ xuất hiện ở phía trước màng lưới.

Câu 2 :

Đâu là nguyên nhân gây ra cận thị ?

1. Do cầu mắt quá dài

2. Do cầu mắt ngắn

3. Do thể thủy tinh bị lão hóa

4. Do thường xuyên nhìn vật với khoảng cách quá gần

 • A

  1, 4

 • B

  2, 4

 • C

  1, 3

 • D

  2, 3

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nguyên nhân gây ra cận thị:

+ Tật bẩm sinh do cầu mắt dài

+ Không giữ đúng khoảng cách trong vệ sinh học đường làm cho thủy thể tinh luôn luôn phồng lâu dần mắt khả năng co dãn.

Câu 3 :

Để khắc phục tật cận thị, ta cần đeo

 • A

  kính râm.

 • B

  kính lúp.

 • C

  kính hội tụ.

 • D

  kính phân kì.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Để khắc phục tật cận thị, ta cần đeo kính phân kì.

Câu 4 :

Viễn thị là gì ?

 • A

  Là tật mà mắt không có khả năng nhìn gần

 • B
  Là tật mà mắt có khả năng nhìn xa.
 • C
  Là tật mà mắt không có khả năng nhìn.
 • D
  Là tật mắt có khả năng nhìn rõ.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Viễn thị là tật mà mắt không có khả năng nhìn gần.

Câu 5 :

Viễn thị thường gặp ở

 • A

  thai nhi.

 • B

  trẻ em.

 • C

  người lớn tuổi.

 • D

  thanh niên.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Viễn thị thường gặp ở người lớn tuổi.

Câu 6 :

Viễn thị có thể phát sinh do nguyên nhân nào dưới đây ?

1. Do cầu mắt quá dài

2. Do cầu mắt ngắn

3. Do thể thủy tinh bị lão hóa

4. Do thường xuyên nhìn vật với khoảng cách quá gần

 • A

  1, 2, 3 4

 • B

  2, 4

 • C

  1, 3

 • D

  2, 3

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nguyên nhân gây ra tật viễn thị:

+ Bẩm sinh cầu mắt ngắn

+ Người già thể thủy tinh bị lão hóa, mất tính đàn hồi, không phồng lên được.

Câu 7 :

Để khắc phục tật viễn thị, ta cần đeo loại kính nào dưới đây ?

 • A

  Kính hiển vi

 • B

  Kính hội tụ

 • C

  Kính viễn vọng

 • D

  Kính phân kì

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cách khắc phục: đeo kính lão (kính hội tụ).

Câu 8 :

Việc giữ đúng tư thế và khoảng cách khi viết hay đọc sách giúp ta phòng ngừa được tật nào sau đây?

 • A

  Loạn thị

 • B

  Viễn thị

 • C

  Cận thị

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Việc giữ sai tư thế và khoảng cách khi viết hay đọc sách quá gần khiến mắt ta dễ bị tật khúc xạ.

Lời giải chi tiết :

Việc giữ đúng tư thế và khoảng cách khi viết hay đọc sách giúp ta phòng ngừa được tật cận thị.

Câu 9 :

Trong các bệnh về mắt, bệnh nào có thể lây lan?

 • A

  Đau mắt đỏ

 • B

  Đau mắt hột

 • C

  Đục thủy tinh thể

 • D

  Cả A và B

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đau mắt đỏ và đau mắt hột đều có khả năng lây lan khi dùng chung khắn mặt, chậu rửa.

Câu 10 :

Bệnh về mắt có đặc điểm

 • A

  dễ lây lan do dùng chung khăn với người bệnh.

 • B

  tắm rửa trong ao tù.

 • C

  do dùng chung bát đũa.

 • D

  cả A và B.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bệnh về mắt có đặc điểm chung là: dễ lây lan do dùng chung khăn với người bệnh, tắm rửa trong ao tù.

Câu 11 :

Để phòng ngừa các bệnh về mắt do vi sinh vật gây ra, chúng ta cần lưu ý điều gì ?

 • A

  Nhỏ mắt thường xuyên bằng nước muối sinh lí 0,9%

 • B

  Hạn chế tiếp xúc với nguồn bệnh

 • C

  Hạn chế sờ tay lên mắt, dụi mắt

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Để phòng ngừa các bệnh về mắt do vi sinh vật gây ra, chúng ta cần lưu ý:

- Nhỏ mắt thường xuyên bằng nước muối sinh lí 0,9%

- Hạn chế tiếp xúc với nguồn bệnh

- Hạn chế sờ tay lên mắt, dụi mắt

close