Trắc nghiệm Bài 40. Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu - Sinh 8

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Tác nhân nào dưới đây có thể gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu ?

 • A

  Khẩu phần ăn uống không hợp lí

 • B

  Vi sinh vật gây bệnh

 • C

  Các chất độc có trong thức ăn

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Cảc yếu tố ở A, B và C đều có thể gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu.

Câu hỏi 2 :

Hoạt động lọc máu để tạo nước tiểu đầu có thể kém hiệu quả hay ngưng trệ hoặc ách tắc vì nguyên nhân nào sau đây ?

 • A

  Bể thận bị viêm do vi khuẩn theo đường bài tiết nước tiểu đi lên và gây ra.

 • B

  Một số cầu thận bị hư hại về cấu trúc do các vi khuẩn gây viêm các bộ phận khác rồi gián tiếp gây viêm cầu thận.

 • C

  Các tế bào ống thận do thiếu ôxi, làm việc quá sức hay bị đầu độc nhẹ nên hoạt động kém hiệu quả hơn bình thường.

 • D

  Tất cả các phương án còn lại.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Hoạt động lọc máu để tạo nước tiểu đầu có thể kém hiệu quả hay ngưng trệ hoặc ách tắc vì một số cầu thận bị hư hại về cấu trúc do các vi khuẩn gây viêm các bộ phận khác rồi gián tiếp gây viêm cầu thận.

Câu hỏi 3 :

Sự ứ đọng và tích lũy chất nào dưới đây có thể gây sỏi thận ?

 • A

  Xistêin

 • B

  Axit uric

 • C

  Ôxalat

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Sự ứ đọng và tích lũy xistêin, axit uric, ôxalat có thể gây sỏi thận.

Câu hỏi 4 :

Việc làm nào dưới đây có hại cho hệ bài tiết ?

 • A

  Uống nhiều nước

 • B

  Nhịn tiểu

 • C

  Đi chân đất

 • D

  Không mắc màn khi ngủ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Nhịn tiểu gây hại cho hệ bài tiết.

Câu hỏi 5 :

Các tế bào ống thận có thể bị đầu độc bởi tác nhân nào sau đây ?

 • A

  Thủy ngân

 • B

  Nước

 • C

  Glucôzơ      

 • D

  Vitamin

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Các tế bào ống thận có thể bị đầu độc bởi thủy ngân.

Câu hỏi 6 :

Sự tổn thương của các tế bào ống thận sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động nào sau đây ?

 • A

  Bài tiết nước tiểu

 • B

  Lọc máu

 • C

  Hấp thụ và bài tiết tiếp

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Sự tổn thương của các tế bào ống thận sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hấp thụ và bài tiết tiếp.

Câu hỏi 7 :

Nếu một người nào đó bị tai nạn hư mất 1 quả thận thì cơ thể bài tiết như thế nào?

 • A
  Giảm đi một nửa
 • B
  Bình thường
 • C
  Bài tiết bổ sung cho da
 • D
  Bài tiết gấp đôi.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Nếu một người nào đó bị tai nạn hư mất 1 quả thận thì cơ thể bài tiết vẫn bình thường nhưng quả thận còn lại sẽ phải hoạt động nhiều hơn.

Câu hỏi 8 :

Để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, chúng ta cần lưu ý điều gì ?

 • A

  Đi tiểu đúng lúc

 • B

  Uống đủ nước

 • C

  Giữ gìn vệ sinh thân thể

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, chúng ta cần đi tiểu đúng lúc, uống đủ nước, giữ gìn vệ sinh thân thể.

Câu hỏi 9 :

Để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, chúng ta cần tránh điều gì sau đây ?

 • A

  Ăn quá mặn, quá chua

 • B

  Uống nước vừa đủ

 • C

  Đi tiểu khi có nhu cầu

 • D

  Không ăn thức ăn ôi thiu, nhiễm độc

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, chúng ta cần tránh ăn quá mặn, quá chua.

Câu hỏi 10 :

Nhịn đi tiểu lâu có hại vì

 • A

  dễ tạo sỏi thận và hạn chế hình thành nước tiểu liẽn tục.

 • B

  dễ tạo sỏi thận và có thể gây viêm bóng dái.

 • C

  hạn chế hình thành nước tiểu liên tục và có thể gây viêm bóng đái.

 • D

  dễ tạo sỏi thận, hạn chế hình thành nước tiểu liên tục và có thể gây viêm bóng đái.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Nhịn đi tiểu lâu có hại vì dễ tạo sỏi thận, hạn chế hình thành nước tiểu liên tục và có thể gây viêm bóng đái.

close