Trắc nghiệm Bài 56. Tuyến yên, tuyến giáp - Sinh 8

Đề bài

Câu 1 :

Trong cơ thể người, tuyến nội tiết nào đóng vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác?

 • A

  Tuyến sinh dục

 • B

  Tuyến yên

 • C

  Tuyến giáp

 • D

  Tuyến tuỵ

Câu 2 :

Vị trí của tuyến yên là:

 • A
  Nằm ở nền sọ ,vùng dưới đồi
 • B
  Nằm ở trước sụn giáp của thanh quản.
 • C
  Nằm sau thanh quản.
 • D
  Nằm sau vùng đồi.
Câu 3 :

Thuỳ trước tuyến yên tiết ra hoocmôn nào dưới đây ?

 • A

  TH

 • B

  ADH

 • C

  ACTH

 • D

  OT

Câu 4 :

Trong các hoocmôn dưới đây, có bao nhiêu hoocmôn do thuỳ trước tuyến yên tiết ra?

1. FSH

2. PRL

3. TH

4. ADH

5. OT

6. GH

 • A

  1

 • B

  3

 • C

  2

 • D

  4

Câu 5 :

Khi tác động lên buồng trứng, FSH có vai trò gì ?

 • A

  Kích thích tiết testôstêrôn

 • B

  Kích thích bao noãn phát triển và tiết ơstrôgen

 • C

  Kích thích quá trình sinh tinh

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Câu 6 :

Hiện tượng “người khổng lồ” có liên quan mật thiết đến việc dư thừa hoocmôn nào ?

 • A

  GH    

 • B

  FSH

 • C

  LH

 • D

  TSH

Câu 7 :

ADH sẽ tác động trực tiếp đến cơ quan nào dưới đây ?

 • A

  Gan   

 • B

  Tim

 • C

  Thận   

 • D

  Phổi

Câu 8 :

Hoocmôn nào dưới đây có tác dụng tăng cường sự co bóp cơ trơn, hỗ trợ quá trình tiết sữa và sinh nở ở phụ nữ?

 • A

  Ôxitôxin

 • B

  Canxitônin

 • C

  Insulin  

 • D

  Tirôxin

Câu 9 :

Tuyến nội tiết nào có khối lượng lớn nhất trong cơ thể người ?

 • A

  Tuyến giáp

 • B

  Tuyến tùng

 • C

  Tuyến yên

 • D

  Tuyến trên thận

Câu 10 :

Iôt là thành phần không thể thiếu trong hoocmôn nào dưới đây ?

 • A

  Tirôxin

 • B

  Ôxitôxin

 • C

  Canxitônin

 • D

  Glucagôn

Câu 11 :

Người bị bệnh ‘Cường giáp’ thường có biểu hiện như thê nào ?

 • A

  Sút cân nhanh

 • B

  Mắt lồi

 • C

  Tất cả các phương án còn lại

 • D

  Mất ngủ, luôn trong trạng thái hồi hộp, căng thẳng

Câu 12 :

Tuyến cận giáp có chức năng gì?

 • A

  Tham gia điều hoà canxi và phôtpho trong máu.

 • B

  Tiết dịch tiêu hoá và tiết hoocmôn.

 • C

  Điều hoà đường huyết, muối natri trong máu.

 • D

  Tiết hoocmôn sinh dục.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trong cơ thể người, tuyến nội tiết nào đóng vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác?

 • A

  Tuyến sinh dục

 • B

  Tuyến yên

 • C

  Tuyến giáp

 • D

  Tuyến tuỵ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tuyến yên là một tuyến quan trọng giữ vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác và các quá trình sinh lí của cơ thể.

Câu 2 :

Vị trí của tuyến yên là:

 • A
  Nằm ở nền sọ ,vùng dưới đồi
 • B
  Nằm ở trước sụn giáp của thanh quản.
 • C
  Nằm sau thanh quản.
 • D
  Nằm sau vùng đồi.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Vị trí của tuyến yên là nằm ở nền sọ, vùng dưới đồi.

Câu 3 :

Thuỳ trước tuyến yên tiết ra hoocmôn nào dưới đây ?

 • A

  TH

 • B

  ADH

 • C

  ACTH

 • D

  OT

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thuỳ trước tuyến yên tiết ra ACTH.

Câu 4 :

Trong các hoocmôn dưới đây, có bao nhiêu hoocmôn do thuỳ trước tuyến yên tiết ra?

1. FSH

2. PRL

3. TH

4. ADH

5. OT

6. GH

 • A

  1

 • B

  3

 • C

  2

 • D

  4

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Các hoocmôn do thuỳ trước tuyến yên tiết ra là: FSH, PRL, GH.

Câu 5 :

Khi tác động lên buồng trứng, FSH có vai trò gì ?

 • A

  Kích thích tiết testôstêrôn

 • B

  Kích thích bao noãn phát triển và tiết ơstrôgen

 • C

  Kích thích quá trình sinh tinh

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

FSH kích thích bao noãn phát triển và tiết ơstrôgen.

Câu 6 :

Hiện tượng “người khổng lồ” có liên quan mật thiết đến việc dư thừa hoocmôn nào ?

 • A

  GH    

 • B

  FSH

 • C

  LH

 • D

  TSH

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Hiện tượng “người khổng lồ” là do hoocmôn tăng trưởng tiết ra quá nhiều khiến cho cơ thể tăng trưởng vượt mức.

Lời giải chi tiết :

Hiện tượng “người khổng lồ” có liên quan mật thiết đến việc dư thừa hoocmôn GH.

Câu 7 :

ADH sẽ tác động trực tiếp đến cơ quan nào dưới đây ?

 • A

  Gan   

 • B

  Tim

 • C

  Thận   

 • D

  Phổi

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

ADH sẽ tác động trực tiếp đến thận.

Câu 8 :

Hoocmôn nào dưới đây có tác dụng tăng cường sự co bóp cơ trơn, hỗ trợ quá trình tiết sữa và sinh nở ở phụ nữ?

 • A

  Ôxitôxin

 • B

  Canxitônin

 • C

  Insulin  

 • D

  Tirôxin

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ôxitôxin có tác dụng tăng cường sự co bóp cơ trơn, hỗ trợ quá trình tiết sữa và sinh nở ở phụ nữ.

Câu 9 :

Tuyến nội tiết nào có khối lượng lớn nhất trong cơ thể người ?

 • A

  Tuyến giáp

 • B

  Tuyến tùng

 • C

  Tuyến yên

 • D

  Tuyến trên thận

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tuyến giáp là tuyến nội tiết lớn nhất, nặng chừng 20 – 25g.

Câu 10 :

Iôt là thành phần không thể thiếu trong hoocmôn nào dưới đây ?

 • A

  Tirôxin

 • B

  Ôxitôxin

 • C

  Canxitônin

 • D

  Glucagôn

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hoocmôn của tuyến giáp là tiroxin (TH), trong thành phần có iot.

Câu 11 :

Người bị bệnh ‘Cường giáp’ thường có biểu hiện như thê nào ?

 • A

  Sút cân nhanh

 • B

  Mắt lồi

 • C

  Tất cả các phương án còn lại

 • D

  Mất ngủ, luôn trong trạng thái hồi hộp, căng thẳng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Bệnh ‘Cường giáp’ là do tuyến giáp hoạt động mạnh.

Lời giải chi tiết :

Người bị bệnh cường giáp luôn trong trạng thái hồi hộp, căng thẳng, mất ngủ, sút cân nhanh.  

Do tuyến giáp hoạt động nhiều nên cũng gây nên bệnh bướu cổ, mắt lồi.

Câu 12 :

Tuyến cận giáp có chức năng gì?

 • A

  Tham gia điều hoà canxi và phôtpho trong máu.

 • B

  Tiết dịch tiêu hoá và tiết hoocmôn.

 • C

  Điều hoà đường huyết, muối natri trong máu.

 • D

  Tiết hoocmôn sinh dục.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Hoocmôn của tuyến cận giáp kết hợp với hoocmôn canxitoxin của tuyến giáp.

Lời giải chi tiết :

Tuyến giáp còn tiết hoocmôn canxitoxin + hoocmôn của tuyến cận giáp tham gia điều hòa canxi và photpho trong máu.   

close