Trắc nghiệm Bài 28. Tiêu hóa ở ruột non - Sinh 8

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Phát biểu nào sau đây sai?

 • A

  Ruột non nối tiếp với môn vị dạ dày

 • B

  Đoạn đầu của ruột non là đại tràng

 • C

  Ruột non có hai đoạn là hồi tràng và hổng tràng

 • D

  Ruột non tiết ra dịch ruột

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Đoạn đầu của ruột non là tá tràng.

Câu hỏi 2 :

Thành ruột non được cấu tạo từ mấy lớp cơ ?

 • A

  1 loại    

 • B

  4 loại

 • C

  3 loại   

 • D

  2 loại

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Thành ruột non được cấu tạo từ 2 lớp cơ.

Câu hỏi 3 :

Lớp cơ của thành ruột non có vai trò nào sau đây ?

1. Dự trữ chất dinh dưỡng, phòng khi cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng vì nguyên nhân nào đó

2. Co bóp tạo lực đẩy thức ăn dần xuống các phần tiếp theo của ống tiêu hoá

3. Co bóp giúp thức ăn thấm đều dịch tuỵ, dịch mật và dịch ruột, tăng hiệu quả tiêu hoá thức ăn

 • A

  1, 2, 3

 • B

  1, 3

 • C

  1, 2

 • D

  2, 3

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Lớp cơ của thành ruột non có vai trò:

- Co bóp tạo lực đẩy thức ăn dần xuống các phần tiếp theo của ống tiêu hoá

- Co bóp giúp thức ăn thấm đều dịch tuỵ, dịch mật và dịch ruột, tăng hiệu quả tiêu hoá thức ăn

Câu hỏi 4 :

Bộ phận nào tiết dịch mật?

 • A
  Ruột 
 • B
  Gan 
 • C
  Dạ dày
 • D
  Tụy

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Dịch mật do gan tiết ra.

Câu hỏi 5 :

Dịch tụy và dịch mật đổ vào bộ phận nào của ống tiêu hoá ?

 • A

  Tá tràng

 • B

  Manh tràng

 • C

  Hỗng tràng

 • D

  Hồi tràng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Dịch tụy và dịch mật đổ vào tá tràng.

Câu hỏi 6 :

Trong ống tiêu hoá ở người, dịch ruột được tiết ra khi nào ?

 • A

  Khi thức ăn chạm lên niêm mạc dạ dày

 • B

  Khi thức ăn chạm lên niêm mạc ruột

 • C

  Khi thức ăn chạm vào lưỡi

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Dịch ruột được tiết ra khi thức ăn chạm lên niêm mạc ruột.

Nhằm mục đích để làm loãng thức ăn và trong dịch ruột chứa các enzyme xúc tác phản ứng phân cắt các loại phân tử của thức ăn.

Câu hỏi 7 :

Loại dịch tiêu hoá nào dưới đây có vai trò nhũ tương hoá lipit ?

 • A

  Dịch tuỵ

 • B

  Dịch mật

 • C

  Dịch vị

 • D

  Dịch ruột

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Đây là biến đổi lý học

Lời giải chi tiết :

Dịch mật vai trò nhũ tương hoá lipit.

biến đổi hóa học các chất ở ruột non

Câu hỏi 8 :

Vai trò của dịch ruột:

 • A
  Tiêu hoá Gluxit thành đường đơn. 
 • B
  Tiêu hoá hoàn toàn chất béo thành đường axit béo và glicerol
 • C
  Biến đổi Protein thành Axit amin
 • D

  Cả A, B, C, đều đúng.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Dịch ruột có các enzyme tiêu hoá gluxit, protein, lipit.

Câu hỏi 9 :

Sau khi trải qua quá trình tiêu hoá ở ruột non, prôtêin sẽ được biến đổi thành

 • A

  glucôzơ.   

 • B

  axit béo.

 • C

  axit amin.  

 • D

  glixêrol.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

 Biến đổi hóa học: sự phân cắt các đại phân tử thức ăn thành các phân tử chất dinh dưỡng .

Lời giải chi tiết :

Sau khi trải qua quá trình tiêu hoá ở ruột non, prôtêin sẽ được biến đổi thành axit amin.

biến đổi hóa học các chất ở ruột non

Câu hỏi 10 :

Độ axit cao của thức ăn khi xuống tá tràng chính là tín hiệu

 • A

  đóng tâm vị.

 • B

  mở môn vị.

 • C

  đóng môn vị.

 • D

  mở tâm vị.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Tá tràng > môn vị > tâm vị

Lời giải chi tiết :

Độ axit cao của thức ăn khi xuống tá tràng chính là tín hiệu đóng môn vị.

Do độ acid của vị trấp và độ kiềm của tá tràng ( dịch tụy chứa OH- và dịch mật duy trì PH kiềm ở tá tràng làm môn vị mở ) , co bóp của dạ dày:

Bình thường môn vị hơi hé mở chỉ đủ để nước và các chất bán lỏng đi qua , còn thức ăn có kích thức lớn hoặc ở thể rắn môn vị ngăn lại không cho qua:

+ Thức ăn →vị trấp → dạ dày co bóp mạnh→ mở môn vị.

+ Vị trấp với độ axit cao trung hòa môi trường kiềm trong tá tràng→ đóng môn vị

Dạ dày: Vị trí, cấu tạo, vai trò, chức năng, các bệnh thường gặp

Câu hỏi 11 :

Khi không có kích thích của thức ăn, cơ quan nào dưới đây không tiết ra dịch tiêu hoá ?

 • A

  Tuỵ

 • B

  Gan

 • C

  Ruột non

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Khi không có kích thích của thức ăn, ruột non không tiết ra dịch tiêu hoá

Câu hỏi 12 :

Sản phẩm cuối cùng được tạo ra ở ruột non sau khi kết thúc biến đổi hoá học là?

 • A

  Đường đơn, axit amin, glixêrin, axit béo

 • B

  Axit amin, glixêrin, axit béo, đường đôi

 • C

  Đường đơn, lipỉt, axit amin.

 • D

  Đường đơn, glixêrin, prôtêin, axit béo

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Sản phẩm cuối cùng được tạo ra ở ruột non sau khi kết thúc biến đổi hoá học là đường đơn, axit amin, glixêrin, axit béo.

close